Kā notiek transportlīdzekļa nodošana?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Mūsu pārstāvji paņems transportlīdzekli no iepriekš atzīmētas vietas pilsētā. Ja jūsu transportlīdzeklis atrodas ārpus pilsētas, lai to nodotu, jums transportlīdzeklis būs jānogādā pilsētā. Pēc rezervācijas jūsu transportlīdzeklis tiks atgriezts tajā pašā vietā, kur to sākotnēji nodevāt.

Did this answer your question?