All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
Kas ir Transportlīdzekļa ekspluatācijas maksa? Kas tajā iekļauts?
Kas ir Transportlīdzekļa ekspluatācijas maksa? Kas tajā iekļauts?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Transportlīdzekļa ekspluatācijas maksa ir jūsu transportlīdzekļa ekspluatācijas mūsu platformā izmaksu kopums. Šī maksa ietver visaptverošo apdrošināšanu, autostāvvietu, uzlādi, tīrīšanu, pārvietošanu un darbaspēku.

Did this answer your question?