Skip to main content
Jak se vozidlo předává?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Naši zástupci vyzvednou vozidlo na předem určeném místě v oblasti města. Pokud se vaše vozidlo nachází mimo město, musíte zajistit jeho přistavení k předání ve městě. Po provedení rezervace bude vaše vozidlo vráceno na stejné místo, kde jste ho původně předali.

Did this answer your question?