Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]STÁT SE PARTNEREM
Jak dlouhá je doba závazku Business Partnera?
Jak dlouhá je doba závazku Business Partnera?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Minimální doba závazku pro Business Partnery na naší platformě je 6 měsíců, přičemž maximální doba není omezena. Vezměte prosím na vědomí, že vozidla se časem přirozeně opotřebovávají a nemusí splňovat naše normy pro Beast. Pokud zjistíme, že vozidlo již tyto standardy nesplňuje, budeme muset provést nezbytné úpravy a možná bude nutné jej z platformy odstranit. Pokud tato situace nastane, budeme vás o tom předem informovat.

Did this answer your question?