All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
BOJĀJUMI/REMONTI/LĪGUMSODI
Kurš ir atbildīgs par mana transportlīdzekļa remontu?
Kurš ir atbildīgs par mana transportlīdzekļa remontu?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Ja jūsu partnera transportlīdzeklim ir nepieciešams remonts, mēs darīsim visu iespējamo, lai noteiktu personu, kura radījusi bojājumus, un uzliksim sodu. Ja atbildīgā persona samaksās soda naudu, Beast segs nepieciešamos remonta izdevumus.


Ja remontdarbi nav saistīti ar transportlīdzekļa normālu nolietojumu, uz tiem neattiecas garantija, vai tos nesedz apdrošināšana, atbildība par remonta izmaksu segšanu var tikt uzlikta Partnerim. Mēs iesakām to ņemt vērā, pievienojoties programmai, lai izvairītos no pārpratumiem.

Did this answer your question?