All Collections
BEAST PARTNERS [LATVISKI]
BOJĀJUMI/REMONTI/LĪGUMSODI
Kas atsakingas už bet kokį mano transporto priemonei reikalingą remontą?
Kas atsakingas už bet kokį mano transporto priemonei reikalingą remontą?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Įvykus incidentui, dėl kurio reikia remontuoti partnerio transporto priemonę, dėsime visas pastangas, kad nustatytume už žalą atsakingą asmenį ir atitinkamai skirtume nuobaudą. Jei atsakinga šalis sumokės baudą, mes padengsime remonto išlaidas. Jei remontas nesusijęs su įprastu nusidėvėjimu, jam netaikoma garantija arba jis neatitinka draudimo reikalavimų, atsakomybė padengti išlaidas gali tekti Partneriui. Rekomenduojame atsižvelgti į šį veiksnį teikiant paraišką dalyvauti programoje.

Did this answer your question?