Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]ŠKODY/OPRAVY/ODŠKODNĚNÍ
Kdo je zodpovědný za případné nutné opravy mého vozidla?
Kdo je zodpovědný za případné nutné opravy mého vozidla?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

V případě incidentu, který si vyžádá opravu vozidla partnera, vynaložíme veškeré úsilí, abychom identifikovali osobu odpovědnou za škodu a uložili jí odpovídající sankci. Pokud odpovědná osoba pokutu uhradí, uhradíme následně náklady na opravu.


Pokud oprava nesouvisí s běžným opotřebením, nevztahuje se na ni záruka nebo ji nelze pojistit, může odpovědnost za úhradu nákladů převzít Partner. Doporučujeme tento faktor vzít v úvahu při podání žádosti o program.

Did this answer your question?