Skip to main content
All CollectionsBEAST PARTNERS [CESKO]PODMÍNKY
Než předám své vozidlo společnosti Beast k rezervaci (Booking Partners), mám vědět o nějakých konkrétních detailech nebo se na ně připravit?
Než předám své vozidlo společnosti Beast k rezervaci (Booking Partners), mám vědět o nějakých konkrétních detailech nebo se na ně připravit?
Rain avatar
Written by Rain
Updated over a week ago

Vozidla Booking Partnerů procházejí přípravou na rezervace ze strany našeho provozního týmu. Doporučujeme však z vozidla předem odstranit veškeré osobní věci a další pomůcky. Zajistíme, aby bylo vozidlo připraveno na rezervaci tím, že provedeme důkladnou očistu a doplníme potřebné příslušenství, jako jsou dezinfekční prostředky na ruce, nabíječky a informační letáky.


Od partnera se očekává, že poskytne Beastu plně nabité vozidlo s minimálním nabitím 75 %. Beast zodpovědně vrátí Partnerovi vozidlo se stejnou úrovní nabití.

Did this answer your question?