Είναι αέριο που δημιουργήθηκε πριν εκατομμύρια χρόνια από την αποσύνθεση οργανικής ύλης και βρίσκεται σε υπόγειες κοιλότητες ή κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (70% – 90%). Μολονότι η χρήση του αναφέρεται στην Κίνα από το 900 π.Χ. περίπου, στην Ευρώπη διαδόθηκε μετά το 1950 και στην Ελλάδα μετά το 2000. Λόγω των πολλών θετικών του ιδιοτήτων (ασφαλές, φτηνό κλπ) κατακτάει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ενέργειας. Υπολογίζεται ότι το 2030 το φυσικό αέριο θα καλύπτει το 1/4 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;