Το υγραέριο είναι αέριο σε υγρή μορφή, συνήθως βουτάνιο, προπάνιο ή αιθάνιο που υγροποιήθηκε με μεγάλη πίεση και τοποθετήθηκε σε μεταλλικές φιάλες για να μπορέσει να μεταφερθεί. Αντιθέτως, το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθάνιο. Δεν αποθηκεύεται σε φιάλες και η μεταφορά του γίνεται μέσω του δικτύου. Μπορεί να υγροποιηθεί, οπότε ονομάζεται LNG (Liquefied Natural Gas), για να μεταφερθεί με πλοία ή ειδικά βυτιοφόρα όπου δεν υπάρχει δίκτυο.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;