Neen, epidemieën en pandemieën evenals de lockdown van een land of van gebieden die eruit voortvloeit of een inreisverbod uitgevaardigd door de plaatselijke overheden (bvb. door de Verenigde Staten van Amerika), zijn geen gedekte gebeurtenis van de reisannuleringsverzekering NoGo van Europ Assistance België.

Ziekte wordt wel gedekt door onze annuleringsverzekering. Een positieve Covid-test wordt dus wel aanvaard als een gedekte gebeurtenis, zoals beschreven in dit artikel.

Wij raden u ten sterkste aan om contact op te nemen met uw touroperator, uw luchtvaartmaatschappij of uw hotel in verband met een mogelijke annulatie.

In dit artikel op onze blog vindt u wat meer info over dit onderwerp


Zie ook: ebola, corona, coronavirus COVID-19, zika

Heb je het antwoord gevonden?