Ja.

Covid-19 is een ziekte. Op basis van een medisch attest (positieve PCR-test) kan de verzekerde de gedekte gebeurtenis inroepen die de annulering van de reis voorziet wegens ziekte.

Heb je het antwoord gevonden?