Nee.

De verzekerde wordt niet gedekt indien de quarantaine is ingegeven door het enkele feit dat hij in contact is geweest met een positief geval (zolang zijn PCR-test negatief is).

Ja.

Op basis van een medisch attest (positieve PCR-test), zal de verzekerde echter de gedekte gebeurtenis wel kunnen inroepen die de annulering van zijn reis voorziet wegens ziekte.

Heb je het antwoord gevonden?