Er geldt enkel een tussenkomst in de kosten van de verlenging van het verblijf in het hotel wanneer deze verlenging aan de zieke persoon wordt opgelegd op bevel van een arts (positieve PCR-test). De tussenkomst bedraagt maximum 500 EUR per zieke persoon en is van toepassing indien de zieke niet op de oorspronkelijk geplande datum naar België kan terugkeren.

Heb je het antwoord gevonden?