Ja.

In de reisbijstandscontracten zijn de kosten van PCR-tests gedekt voor zover zij integraal deel uitmaken van een medische bijstandsprestatie (vervroegde terugkeer om medische redenen of medische repatriëring).

Nee.

PCR-tests worden niet vergoed in reisannulatiepolissen omdat ze beschouwd worden als medische raadplegingen vóór de afreis.

Heb je het antwoord gevonden?