Voor Nederlands scroll naar beneden!

How do I sign?

After reading your document(s), you can choose from 3 options:

 • Back
 • Disagree
 • Next

If you click ‘Back’, the document will close and you will leave the environment. The document can be re-opened using the link in the e-mail.

If you select ‘Disagree’, the document will be rejected. You must also enter your reason for rejecting the document so that the issuer of the document knows why you did so.

Clicking ‘Next’ will take you to the next page, which is where the signing takes place.

Verification methods

Signatures can be supplemented by various options to lend greater authentication to the signing process:

 • Adding a ‘scribble’ using a mouse or touchscreen;
 • Verification using SMS, iDEAL, iDIN, DigiD and/or eHerkenning; and
 • The use of a government-approved identity (PKI certificate, professional certificate).

Read more about the legal validity of electronic signatures: https://www.evidos.com/compliance

Signing

Finally, depending on the requirements of the sender, you can check / enter your name on the last page and place a scribble with the mouse, trackpad, or touchscreen. By pressing the 'Sign' button you send the document and then the transaction is complete.

What now?

Only once all signers from your transaction have signed successfully will the final signed version of your document be generated. A digital seal will also be placed on the document to prevent tampering, and to safeguard its authenticity.
Depending on the settings of the sender of the document, the document will be sent to you by email so that you receive a copy of the signed document.
If this is taking too long, the best thing to do is inquire about the status of the transaction with the organization that asked you to sign the document. 

Support

If the signing is not successful, or if you are just curious about what an advanced digital signature actually is, we will be happy to answer any questions you may have. Contact us at +31(0) 23-7370046.

Video demonstration

For a brief summary of how to sign a digital document, click here. 

-----------------------------------------------------------


Hoe teken ik?

Na het doorlezen van het document kunt u kiezen uit 3 opties:

 • Terug
 • Niet akkoord
 • Volgende

Mocht u kiezen voor Terug dan sluit u het document en verlaat de omgeving. Het document is middels de toegestuurde link wederom te openen.

Mocht u kiezen voor Niet Akkoord dan weigert u het betreffende document en dient een reden van weigering in te vullen zodat de aanbieder van het document op de hoogte is van de reden van weigering.

Mocht u kiezen voor Volgende dan wordt u doorgezonden naar de volgende pagina waar het ondertekenproces zal plaatsvinden

Verificatiemethoden

De handtekening kan op verschillende manieren worden aangevuld om meer bewijskracht toe te voegen aan het ondertekenproces:

 • Het zetten van een krabbel met muis of touchscreen
 • Een verificatie met SMS, iDEAL, iDIN, DigiD en/of eHerkenning
 • Het gebruik van een door de overheid gekeurde identiteit (PKI-certificaat, beroepscertificaat)

Lees meer over de rechtsgeldigheid van electronisch getekende documenten: https://www.evidos.nl/compliance

Ondertekenen

Als laatste kunt u op de laatste pagina afhanelijk van de vereiste uw naam controleren/opgeven en een krabbel plaatsen met de muis, trackpad, of touchscreen. Bij een druk op de knop 'Ondertekenen' verstuurt u het document en is de transactie rond.

En nu?

Pas wanneer alle ondertekenaars uit uw transactie succesvol hebben getekend zal het definitief getekende document worden gegenereerd. Ook komt er een zegel overheen ter beveiliging tegen aanpassingen en om de echtheid te waarborgen.
Afhankelijk van de instellingen van verzender van het document wordt het document per email worden toegestuurd zodat u een kopie ontvangt.
Duurt dit echter lang? Dan kunt u het best bij de organisatie die u heeft gevraagd te tekenen vragen naar de status van de transactie.

Ondersteuning

Lukt het ondertekenen niet, of bent u gewoon nieuwsgierig naar wat een digitaal geavanceerde handtekening eigenlijk is ?
Wij helpen u graag verder via 023-7370046.

Video demonstratie

Voor een beknopte uitleg hoe u een document digitaal kunt ondertekenen, klik hier.

  

Did this answer your question?