Figuur 1 - Het toevoegen van de signature tag in een document.


In het te tekenen document kunt u vóór het uploaden op de gewenste locatie in het document met de volgende syntax bepalen waar de handtekening komt:
Deze tekst is hoofdlettergevoelig!

{{Signer1}} {{Signer2}}

Om het document visueel niet te veranderen kunt u ervoor kiezen de tekst dezelfde kleur te geven als de achtergrond (bv. wit). De tekst is op deze manier niet te zien maar wel technisch aanwezig.

Voor elke volgende ondertekenaar loopt het nummer achter Signer op, Signer1, Signer2, Signer3 enz. Deze nummers komen vervolgens overeen met de volgorde van de ondertekenaars in het portaal:

Figuur 2 - Welke signature tag hoort bij welke ondertekenaar?

Let op! Gebruikt u een eigen lettertype? Dan is het mogelijk dat de server dit niet herkent. Gebruik daarom voor de zekerheid voor de signertag een standaard lettertype (zoals Times New Roman of Arial) om zeker te zijn dat de handtekening op de juiste plaats komt.

Eén handtekening per ondertekenaar op het document is voldoende. Wanneer u te veel signertags plaatst kan het document niet worden verstuurd.

Paraferen: Het is niet nodig om signertags toe te voegen voor het paraferen van een document. Lees hier waarom!

U kunt de locatie van de digitale handtekening ook bepalen middels drag-and-drop in de gratis Evidos App.

Ik krijg het document in PDF aangeleverd: Het PDF bestand kunt u alsnog openen in Word om vervolgens de signertag te plaatsen en het bestand vervolgens weer op te slaan als pdf.

Ik wil de positie bepalen van de digitale handtekening in Adobe Reader: Dat kan, zie dit support artikel hoe u de positie van de handtekeningen bepaalt in Adobe Reader.

Heb je het antwoord gevonden?