Wat is een digitaal waarmerk, en hoe gebruik ik het?

Een digitaal waarmerk op een document garandeert dat dit document van de betreffende persoon/organisatie is en het document niet gewijzigd is tussentijds.
Bij Ondertekenen.nl wordt het waarmerk altijd linksboven op de eerste pagina van een document geplaatst.

Figuur 1 - Voorbeeld van een waarmerk

Een document gewaarmerkt aanbieden ter ondertekening

Om een document gewaarmerkt ter ondertekening aan te bieden dient naast het specificeren van de ondertekenaars en het document(en) bij de opties 'Waarmerken aan' te worden geselecteerd:

Figuur 2 - Waarmerken aan selecteren in een transactie

Een voorbeeld van een toepassingen van gewaarmerkte ondertekenverzoeken is om automatisch ondertekening namens de persoon/organisatie toe te voegen op een contract/overeenkomst. Zo zou je dus een hoop handtekeningen binnen de organisatie kunnen besparen.

Een document alleen waarmerken

Het is ook mogelijk om een document alleen te waarmerken in het web portaal, zonder dat hierbij een handtekening van een ondertekenaar voor nodig is. Zo zouden bijvoorbeeld algemene voorwaarden of polissen met een waarmerk kunnen worden uitgegeven om zo aan de ontvanger van deze polis duidelijk te maken dat dit document origineel is en daadwerkelijk van de organisatie. Bijkomend voordeel is dat dit gewaarmerkte document niet aangepast kan worden zonder dat het zegel wordt verbroken, dus de originele staat blijft altijd gewaarborgd.

Om een document alleen te waarmerken en niet ter ondertekening op te sturen dient in een nieuwe transactie de ondertekenaars te worden verwijderd, één of meerdere documenten te worden toegevoegd met de optie 'Waarmerken aan', welke dan kan worden verzonden. Je zult nu op het emailadres van het ingelogde account een email van Signhost ontvangen met daarin de gewaarmerkte document(en).

Figuur 3 - Instellingen voor alleen waarmerken

Heb je het antwoord gevonden?