Waarmerken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat is een digitaal waarmerk, en hoe gebruik ik het?

Een digitaal waarmerk op een document garandeert dat dit document van de betreffende persoon/organisatie is en het document niet gewijzigd is tussentijds.
Bij Evidos.nl wordt het waarmerk altijd linksboven op de eerste pagina van een document geplaatst.

Figuur 1 - Voorbeeld van een waarmerk

Een document gewaarmerkt aanbieden ter ondertekening

Om een document gewaarmerkt ter ondertekening aan te bieden dient naast het specificeren van de ondertekenaars en het document(en) bij de opties 'Waarmerken aan' te worden geselecteerd:

Figuur 2 - Waarmerken aan selecteren in een transactie

Een voorbeeld van een toepassingen van gewaarmerkte ondertekenverzoeken is om automatisch ondertekening namens de persoon/organisatie toe te voegen op een contract/overeenkomst. Zo kun je het aantal handtekeningen binnen de organisatie kunnen besparen.

Een document alleen waarmerken

Het is ook mogelijk om een document alleen te waarmerken in het Evidos webportaal, zonder dat hierbij een handtekening van een ondertekenaar is toegevoegd. Je kunt bijvoorbeeld algemene voorwaarden of polissen uitgegeven met een waarmerk om aan de ontvanger van deze polis duidelijk te maken dat dit document origineel is en daadwerkelijk van de organisatie komt. Een bijkomend voordeel is dat het gewaarmerkte document niet aangepast kan worden zonder dat de zegel wordt verbroken, hierdoor blijft de originele staat altijd gewaarborgd.

Om een document alleen te waarmerken en niet ter ondertekening op te sturen worden alle ondertekenaars verwijderd.

Figuur 3 - Verwijder de ondertekenaars

Upload één of meerdere documenten die je wil voorzien van een waarmerk en zet de opties Waarmerken Aan.

Figuur 4 - Instellingen voor alleen waarmerken

Na het versturen ontvang je op het emailadres van het ingelogde account een email van Signhost ontvangen met daarin de gewaarmerkte document(en).

Was dit een antwoord op uw vraag?