Branding is het aanpassen van de stijl van bepaalde onderdelen van Ondertekenen.nl. Zo wordt het mogelijk de ondertekenaars een vertrouwd gevoel te geven over de transactie die hen wordt aangeboden doordat de kleuren en logo's van uw organisatie worden getoond in plaats van de Evidos standaard.
Hieronder voorbeelden van voor- en na het toepassen van branding.

E-mail

Bij het aanmaken van een transactie kan ervoor worden gekozen om Evidos standaard e-mails te laten verzenden met daarin de ondertekenlink, informatie, en de getekende documenten. De kleuren in deze email kunnen worden ingesteld, en ook het logo kan worden toegevoegd. Indien u geen logo instelt wordt standaard uw bedrijfsnaam getoond in de header van de e-mail.

Figuur 1 - De standaard opmaak van e-mails van Ondertekenen.nl

.

Figuur 2 - Een voorbeeld van de e-mail
na het toepassen van eigen branding

Het ondertekenscherm / viewer

Wanneer ondertekenaars op de link klikken uit de email komen zij in het ondertekenscherm ook wel viewer genoemd. Hier kan tevens de opmaak worden aangepast zodat het de organisatiekleuren en logo's toont tijdens het ondertekenen. Een vergelijking van de standaard branding met een voorbeeld van de Evidos branding:

Figuur 3 - Het standaard Signhost.com ondertekenscherm.

Figuur 4 - Een voorbeeld van het ondertekenscherm
na het toepassen van eigen branding.


Hoe de branding is in te stellen is te lezen in het volgende artikel.

Heb je het antwoord gevonden?