Branding pagina

Een eigen huisstijl toevoegen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Branding is het aanpassen van de stijl van bepaalde onderdelen. Zo wordt het mogelijk de ondertekenaars een vertrouwd gevoel te geven over de transactie die hen wordt aangeboden doordat de kleuren en logo's van jouw organisatie worden getoond in plaats van de Evidos standaard. In dit artikel vind je voorbeelden van voor- en na het toepassen van branding:

E-mail

Bij het aanmaken van een transactie kan ervoor worden gekozen om Evidos standaard e-mails te laten verzenden met daarin de ondertekenlink, informatie, en de getekende documenten. De kleuren in deze email kunnen worden ingesteld, en ook het logo kan worden toegevoegd. Indien je geen logo instelt wordt standaard jouw bedrijfsnaam getoond in de header van de e-mail.

Figuur 1 - De standaard opmaak van e-mails van Evidos.


Figuur 2 - Een voorbeeld van de e-mail na het toepassen van eigen branding

Het ondertekenscherm / viewer

Wanneer ondertekenaars op de link klikken uit de email komen zij in het ondertekenscherm ook wel viewer genoemd. Hier kan tevens de opmaak worden aangepast zodat het de organisatiekleuren en logo's toont tijdens het ondertekenen. Een vergelijking van de standaard branding met een voorbeeld van de Evidos branding:

Figuur 3 - Het standaard Signhost.com ondertekenscherm

Figuur 4 - Een voorbeeld van het ondertekenscherm
na het toepassen van eigen branding


Ons support team helpt je graag verder via de chat of via support@evidos.nl

Was dit een antwoord op uw vraag?