In het portaal bieden we een functie aan om pagina's te paraferen.

Juridisch gezien zijn parafen niet meer nodig om documenten te accorderen, aangezien de digitale handtekening als een stukje software over het hele document wordt geplaatst, niet alleen op de laatste pagina. Daarnaast wordt een zegel over het document geplaatst waardoor het document niet meer aanpasbaar is zonder dat dit zegel wordt verbroken (zie ook: certificaten). Lees hier meer over de juridische achtergrond van parafen: Artikel.

Soms is de vorm van een document echter aan regels verbonden die losstaan van wettelijke rechtsgeldigheid. Daarom biedt Ondertekenen.nl toch de paraaf aan. Op alle pagina's waar geen digitale handtekening staat plaatsen wij een paraaf. Dit is eigenlijk de krabbel zoals die gezet wordt met muis of touchscreen. De parafen worden standaard rechtsonder het document gezet, en zijn qua locatie niet te wijzigen.

Figuur 1 - Markeer de checkbox om te paraferen.

Het is dus niet nodig om de signature tags meerdere malen in het document te plaatsen. Gebruik deze het liefst 1 keer per ondertekenaar, en gebruik voor het paraferen de aangeboden functie.

Heeft u vragen over de paraaffunctie? Aarzel niet contact op te nemen, we lichten dit graag toe.

Heb je het antwoord gevonden?