Op de instellingen pagina kunt u uw persoonlijke portaalinstellingen wijzigen.

Deze instellingen gelden alleen voor uw eigen account!

Persoonlijke info

Hier kunt u uw naam, taal en tijdzone wijzigen.

Uw gebruikersnaam (e-mail) kan alleen worden gewijzigd op de pagina voor gebruikersbeheer door een portaalbeheerder.

Lees hier meer over onze taalopties.

Standaard opties

Hier kunt u de standaardinstellingen instellen die op elke nieuwe transactie worden toegepast.

E-mail document als bijlage

Nadat alle ondertekenaars het document hebben ondertekend, stuurt Signhost een bevestigingsmail met de ondertekende PDF die via een URL kan worden gedownload. Deze optie zal de PDF ook als bijlage aan de e-mail toevoegen. Let op! Als het bestand groter is dan 10MB kan de mail met bijlage niet verstuurd worden.

Standaard verificatiemethode

Dit zal een voorkeursverificatiemethode laden op het scherm nieuwe transactie, waardoor u een klik bespaart!

Standaard aanmeldingsmethode

Dit zal een voorkeursmethode voor het inloggen op het scherm van de nieuwe transactie laden waardoor u een klik bespaart! Meer opties komen binnenkort.

Stuur ondertekenaanvraag standaard op volgorde

We zullen de uitnodigingen aan de ondertekenaars één voor één versturen, bijvoorbeeld: eerst ondertekenaar 1, dan ondertekenaar 2, als dit vakje is aangevinkt.

Stuur teken verzoek uitnodiging standaard

Bij het aanzetten sturen we de tekenlink per e-mail. Wanneer deze is uitgeschakeld, gebruiken we de handtekening op locatie, zodat u de link zelf kunt distribueren.

Standaard krabbelen

De ondertekenaar wordt gevraagd zijn handtekening te zetten met de muis of met een touchscreen.

Retour URL

De retour-URL waar de ondertekenaars naartoe gaan na afloop van het proces. https:// is verplicht!

We zullen ook een parameter toevoegen zodat uw website kan weten of een ondertekenaar bijvoorbeeld heeft getekend of afgekeurd. Lees er hier meer over.

Standaard transactie geldigheid in dagen

Met deze instelling kunt u de standaard geldigheidsduur van de transactie wijzigen, elke instelling tussen 1 en 90 dagen is toegestaan. Na het bedrag in dagen zal de transactie vervallen en zullen de documenten worden opgeschoond.

Standaard herinneringsinterval in dagen

Hoe vaak zal er een herinnering worden verstuurd totdat een ondertekenaar heeft getekend of de transactie is verlopen.

Standaard e-mailbericht

Uw bericht wordt vooraf ingevuld in het scherm Nieuwe transactie.

Standaard introtekst

Deze tekst is zichtbaar na het openen van de tekenlink en na het lezen van het (de) document(en)

Lees hier meer.

Gebruiksmaterialen

Usertokens kunnen worden gebruikt om ondertekenaars uit te nodigen en statussen te zien in andere toepassingen en tools, en zo onze portal te omzeilen. Behandel ze zoals u wachtwoorden zou behandelen!

Lees hier meer over user tokens.

Heb je het antwoord gevonden?