Alle onderhandse aktes kunnen ondertekend worden met de geavanceerde digitale handtekening. Onderhandse aktes zijn alle documenten waarin niet in de wet staat dat deze op een bepaalde manier opgemaakt moeten worden. Dit gaat wel bij veel notariële of accountancy-documenten op.

Lees hier meer over in ons Whitepaper, hier te downloaden:


De geavanceerde digitale handtekening maakt de handtekeningen juridisch even krachtig als de handtekeningen op papier. De handtekeningen van Ondertekenen zijn altijd geavanceerd.

  • Arbeidscontract: Standaard verificatie

  • Contracten, offertes: Standaard verificatie. Afhankelijk van ordergrootte kan optioneel voor een zwaardere controle worden gekozen.

  • Bewerkersovereenkomsten: Standaard verificatie

  • Loonheffingsformulier: Standaard verificatie + SMS

  • Mutaties, geheimhoudingsverklaringen etc: Standaard verificatie

  • Doelgroepverklaring: digitaal ondertekend in het eigen archief, UWV wil zelf een natte handtekening hebben op papier.

Als tip geven we mee dat de verificaties handig zijn om bepaalde risico’s geautomatiseerd af te dekken.

  • Geld storten of machtigen van een IBAN nummer? Een 1 cent iDEAL betaling bevestigd controle over de bankrekening tijdens het ondertekenen.

  • Identiteit, geboortedatum of adresgegevens zwart op wit? iDIN geeft deze resultaten terug.

  • BSN controleren kan met DigiD (enkel voor (semi)overheidsinstanties)

  • De zakelijke identiteit van een ondernemer kan met E-herkenning worden vastgelegd

Sommige instanties hebben (nog) niet de infrastructuur om digitaal getekende documenten te ontvangen. Denk hierbij aan het UWV met doelgroepverklaringen, of de belastingdienst met het dateren van pandaktes. Voor meer vragen over documenttypen kun je altijd contact opnemen!

Een greep uit de documenten die onze klanten digitaal laten tekenen:

Verzekeringspolis
Akte van cessie
Machtiging
Akkoordverklaring
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Gezondheidsverklaring
Opdracht tot dienstverlening
Hypotheekovereenkomst
Werkgeversverklaring
Kredietovereenkomst
Consumptief krediet
Zakelijk krediet
Leasecontract
Leaseovereenkomst
Private Lease
Financial Lease
Opgaaf Loonheffing
Arbeidsovereenkomst
Stageovereenkomst
Onderwijsovereenkomst
Praktijkovereenkomst
Behandelovereenkomst
Zorgplan
Aanvraag
Offerte
Machtiging automatische incasso
Contract
Huurovereenkomst
Koopovereenkomst
Meer- minderwerk
Bouwvergunning

Heb je het antwoord gevonden?