Welk verificatieniveau is nodig?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Alle onderhandse aktes kunnen ondertekend worden met de geavanceerde digitale handtekening. Onderhandse aktes zijn alle documenten waarin niet in de wet staat dat deze op een bepaalde manier opgemaakt moeten worden. Dit gaat bij veel notariële of accountancy documenten op.

De geavanceerde digitale handtekening maakt de handtekeningen juridisch even krachtig als de handtekeningen op papier. De handtekeningen vanuit Evidos zijn altijd geavanceerd, maar biedt ook de mogelijkheid om gekwalificeerd te ondertekenen.

Lees in dit artikel meer over de juridische rechtsgeldigheid.

Als aanvulling kun je tijdens het ondertekenverzoek een extra verificatiemethode toevoegen. Verificatie methodes zijn handig om bepaalde risico's geautomatiseerd af te dekken. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • Arbeidscontract: Standaard verificatie

 • Contracten, offertes: Standaard verificatie. Afhankelijk van ordergrootte kan optioneel voor een zwaardere controle worden gekozen.

 • Bewerkersovereenkomsten: Standaard verificatie

 • Loonheffingsformulier: Standaard verificatie + SMS

 • Mutaties, geheimhoudingsverklaringen etc: Standaard verificatie

 • Doelgroepverklaring: digitaal ondertekend in het eigen archief, UWV wil zelf een natte handtekening hebben op papier.

 • Geld storten of machtigen van een IBAN nummer? Een 1 cent iDEAL betaling bevestigd controle over de bankrekening tijdens het ondertekenen.

 • Identiteit, geboortedatum of adresgegevens zwart op wit? iDIN geeft deze resultaten terug.

 • BSN controleren kan met DigiD (enkel voor (semi)overheidsinstanties)

 • De zakelijke identiteit van een ondernemer kan met E-herkenning worden vastgelegd

 • Itsme kan toegepast worden binnen de hele BENELUX. En kan een gekwalificeerde handtekening worden geplaatst.

Sommige instanties hebben (nog) niet de infrastructuur om digitaal getekende documenten te ontvangen. Denk hierbij aan het UWV met doelgroepverklaringen, of de belastingdienst met het dateren van pandaktes. Voor meer vragen over documenttypen kun je altijd contact opnemen!

Een greep uit de documenten die onze klanten digitaal laten tekenen:

Verzekeringspolis
Akte van cessie
Machtiging
Akkoordverklaring
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Gezondheidsverklaring
Opdracht tot dienstverlening
Hypotheekovereenkomst
Werkgeversverklaring
Kredietovereenkomst
Consumptief krediet
Zakelijk krediet
Leasecontract
Leaseovereenkomst
Private Lease
Financial Lease
Opgaaf Loonheffing
Arbeidsovereenkomst
Stageovereenkomst
Onderwijsovereenkomst
Praktijkovereenkomst
Behandelovereenkomst
Zorgplan
Aanvraag
Offerte
Machtiging automatische incasso
Contract
Huurovereenkomst
Koopovereenkomst
Meer- minderwerk
Bouwvergunning

Ons support team helpt je graag verder via de chat of via support@evidos.nl

Was dit een antwoord op uw vraag?