Evidos heeft een nieuwe versie van ons ID Proof platform uitgebracht. Deze bevat de volgende updates:

  • Gebruikers starten ID Proof nu automatisch in hun voorkeurstaal in de browser. Dus Nederlanders, Duitsers, Fransen en Spanjaarden zullen automatisch in hun taal bediend worden. Engels zal de standaardtaal zijn.

  • Zoals hierboven vermeld, hebben we drie extra talen toegevoegd aan ID Proof, Duits, Frans en Spaans, om het totaal op vijf te brengen naast het reeds bestaande Nederlands en Engels.

  • We hebben verbeteringen aangebracht in de verwerking van ID-kaarten, zodat alle velden van alle versies nu betrouwbaarder terugkomen in het dossier en de postback.

  • We hebben een strikte controle op documenttype in onze OCR-oplossing toegevoegd. Het is niet langer mogelijk om nog validaties uit te voeren met documenten die niet op voorhand werden gekozen, zoals rijbewijzen of verblijfsverguinningen. De gebruikte documenttypes worden duidelijker gecommuniceerd in het dossier.

  • We hebben configuratieopties toegevoegd voor de naam van het .PDF-dossier, zodat die bijvoorbeeld de naam van de identificerende persoon kan bevatten, of een parameter.

  • De parameter, die aan de transactie kon worden meegegeven in de url (?q=) om eenvoudiger te identificeren welke gebruiker een ID Proof heeft uitgevoerd, komt nu niet alleen terug in de Postback onder het referentie veld, maar ook in de return URL.

  • Verder hebben we wat algemene bugs opgelost.

Heb je het antwoord gevonden?