Ik wil dat de e-mails die worden gestuurd vanuit signhost worden verstuurd vanaf ons eigen e-mail adres. ( bijvoorbeeld : info@mijnbedrijf.nl ).

Dit is goed mogelijk, hiervoor moet een SPF en een DKIM record worden toegevoegd / gewijzigd binnen uw DNS. Tegen betaling kunt u deze optie afnemen. Neem hiervoor contact op met ons > support@evidos.nl.

SPF

Wanneer er nog geen spf record bestaat moet de volgende regel in de dns worden opgenomen (de -all policy is een voorbeeld):

v=spf1 include:spf.signhost.com -all

Wanneer er al een SPF record bestaat moet er een include bij komen :

include:spf.signhost.com

Belangrijk is de spatie voor include in beide gevallen!

DKIM

Ook moet er een DKIM record worden toegevoegd.

type = text
key = mandrill._domainkey.<domain>
value = v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCrLHiExVd55zd/IQ/J/mRwSRMAocV/hMB3jXwaHH36d9NaVynQFYV8NaWi69c1veUtRzGt7yAioXqLj7Z4TeEUoOLgrKsn8YnckGs9i3B3tVFB+Ch/4mPhXWiNfNdynHWBcPcbJ8kjEQ2U8y78dHZj1YeRXXVvWob2OaKynO8/lQIDAQAB

Test de DKIM & SPF configuratie

Zelf kun je testen of het record goed staat. Voor de DKIM test kun je als selector 'mandrill' opgeven, en als domein de eigen website.
Voor de SPF test is alleen het domein nodig. Als resultaat komt hier een groene balk met letters en cijfers uit, wanneer hier 'Signhost' tussenstaat is het gelukt.

Verificatie

Wanneer het SPF record en het DKIM record is aangemaakt moet het domein nog worden geverifieerd. Dit doen we door een email te sturen naar een email adres in het domein waaruit verzonden moet gaan worden. Wanneer jullie de email hebben ontvangen moet de email worden doorgestuurd naar support@evidos.nl. De email heeft als onderwerp : Verify your domain for Mandrill.

Wanneer de bovenstaande stappen zijn doorlopen moet het emailadres waarmee de email moeten worden verzonden worden toegevoegd aan uw configuratie bij signhost, dit wordt gedaan door ons Service Centrum. Stuur hiervoor een e-mail naar support@signhost.com met een verzoek.

Heb je het antwoord gevonden?