Juridische rechtsgeldigheid
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Rechtsgeldigheid van de geavanceerde digitale handtekening zoals wij die aanbieden wordt op vier punten bepaald:

  • Kan het document gewijzigd worden na ondertekening? Nee, elke wijziging maakt de handtekening ongeldig

  • Is het tijdstip van interactie en ondertekening van het document onafhankelijk vastgesteld? Ja

  • Is de identiteit van de ondertekenaars afdoende vastgesteld. Ja, dit kan op basis van mail, IP, iDEAL, SMS en andere verificatiemethoden.

  • Is de intentie van het ondertekenen duidelijk. Ja, door middel van de krabbel en het duidelijk aangeven van het ondertekenen is intentie via Ondertekenen.nl veel krachtiger vastgesteld dan bijvoorbeeld het drukken op een knop of zetten van een vinkje.

Welk verificatieniveau heb ik nodig? Lees het hier!

Een elektronische handtekening kan grofweg drie verschillende vormen aannemen:

De gewone elektronische handtekening

Een gewone elektronische handtekening is bijvoorbeeld een scan van een gewone handtekening die in het document wordt geplaatst, of een ‘krabbel’ gemaakt met de muis.

De geavanceerde elektronische handtekening

Deze variant maakt gebruik van wiskundige technieken voor het koppelen van een unieke code aan een bericht. Deze code wordt afgeleid uit het bericht zelf en uit de identiteit van de afzender. Daarmee is de code niet bruikbaar bij een vervalst bericht. Met een zogeheten certificaat wordt de handtekening vervolgens gecontroleerd. Deze vorm staat ook wel bekend als de ‘digitale handtekening’.

De gekwalificeerde elektronische handtekening

Bij een gekwalificeerde elektronische handtekening is een gekwalificeerd certificaat gebruikt. Zo’n certificaat is een digitaal bestand dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd. Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners. Ondertekenen met een gekwalificeerde elektronische handtekening is in beroepsgroepen als accountants en notarissen aan de orde. Vanwege de aard van de gekwalificeerde elektronische handtekening is het niet mogelijk daarna nog wijzigingen aan te brengen zoals paraferen.

Deze drie vormen zijn volgens de wet allemaal rechtsgeldig, maar vertegenwoordigen een andere bewijskracht.

De geavanceerde elektronische handtekening, welke Evidos toepast, is in bewijsrechtelijk opzicht dan ook gelijk aan de handgeschreven handtekening: de rechtsgeldigheid wordt aangenomen. Als iemand beweert dat de handtekening ‘vals’ is, moet hij of zij dit zelf bewijzen.

Onze whitepaper gaat hier verder op in.


Ons support team helpt je graag verder via de chat of via support@ondertekenen.nl

Was dit een antwoord op uw vraag?