Wij verlenen geen support op het maken van een invulbaar document!
In de portaal kan worden aangegeven dat het om een invulbaar document gaat:

Figuur 1 - Documenten geüpload in het portaal.
Het document 'TestContract.pdf' is gemarkeerd als invulbaar,
het document 'Testofferte.pdf' is dat niet.


Dient er alleen een handtekening te komen op het document dan laat u de checkbox ongemarkeerd zoals bij het document 'Testofferte.pdf' (Figuur 1).

Wordt er in het document gebruik gemaakt van invulbare velden welke dienen te worden ingevuld door de ondertekenaar, dan vinkt u de checkbox aan zoals bij 'TestContract.pdf' (Figuur 1).

Mocht u invulbare documenten willen gaan gebruiken dan zijn deze bijvoorbeeld op te maken in een tool zoals Adobe Acrobat Pro. Hier kunnen invoervelden worden toegevoegd. Let op: de velden moeten juist gekoppeld worden aan de signers.

Wij bieden geen support op het maken van invulbare documenten, gezien het hoge aantal variabele documenten. Ondertekenen.nl kan uw document ook geschikt maken voor invulvelden. Neem hiervoor contact met ons op, bijvoorbeeld via de chat rechtsonder. Zo weet u zeker dat uw document goed werkt in onze software. Hier zijn éénmalige kosten per document aan verbonden.

Hieronder een beknopte uitleg om zelf invulbare pdf's te maken.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Opgenomen in Adobe Acrobat DC Pro op Mac OSX.

Belangrijk:

  • Na het openen van de pdf, controleer onder More/Meer of 'Acrobat Form' is geselecteerd. Wanneer een 'Digital Signature' kan worden toegevoegd is dit het geval, wanneer alleen uit een 'Signature (Block)' kan worden gekozen moet er gewisseld worden naar Acrobat Form.

  • Bij alle invulbare elementen is het belangrijk dat ze unieke namen hebben, dus geen 'untitled'. Elk veld moet een eigen naam hebben. Nummeren kan een optie zijn: text1, text2, text3, bijvoorbeeld.

  • Bij checkboxes is het belangrijk dat de exportwaarde op 'on' staat.

  • Andere elementen, zoals keuzerondjes of radiobuttons, worden niet ondersteund.

  • Noem het veld van 'Digital Signature' als volgt: 'Signature-1_1'.
    Ondertekenaar 2: 'Signature-2_2'

Volg de stappen in het volgende artikel om het document op de juiste manier invulbaar te maken voor onze dienst: 'Invulbare documenten [Geavanceerd]'

Heb je het antwoord gevonden?