Může nastat situace, že se u jakéhokoliv subjektu v případu objeví zápis v Insolvenčním rejstříku. Evolio Vám tuto skutečnost o existující insolvenci zobrazí přímo v případu.

Pokud žádný subjekt není v insolvenci, záložka Přehled zůstane beze změny. Ovšem pokud v rejstříku subjekt záznam o insolvenci má, Evolio Vám to dá krásně najevo. Pokud se jedná o klienta, u jeho jména, v panelu nalevo, se objeví oranžová značka Insolvence. Po kliknutí na značku se dostanete na oficiální stránku ISIR.


U některých případů nemusí být v insolvenci klient, ale protistrana, nebo podřízené subjekty např. manžel, právní zástupce nebo opatrovník. V těchto případech je upozornění viditelné v panelu Subjekty ve spise. Ve skrytém menu u těchto subjektů se opět přes značku Insolvence dostanete k podrobnostem na oficiální stránce rejstříku.


Pohledávky a ostatní případy

U těchto případů funguje zobrazení insolvence na stejném principu jako v Advokátním spise, který jsou popsán výše.


Pokud chcete získat oznámení v podobě úkolu o insolvenci subjektů ve Vašich spisech, stačí správně nastavit integraci Insolvenčního rejstříku.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?