Charakteristiky hovorů umožňují uživateli získat rychle a stručně nejdůležitější informace o telefonátu. Operátor může zadávat charakteristiky již během hovoru a pokračovat plynule v konverzaci. Pokud je navíc do případu zapojeno více uživatelů jsou charakteristiky i pro ně neocenitelným pomocníkem pro dobrý přehled o výsledku telefonátu.

Charakteristika je nejčastěji jednoslovný výstižný popis, toho co se operátor dozvěděl během hovoru. Charakteristik může mít jeden hovor neomezené množství. Doporučujeme ale používat menší počet charakteristik u jednoho telefonátu, při větším počtu se zapsaný hovor může jevit zmateně. Pro rozsáhlejší popis využijte raději pole Poznámka.


Poznámku lze i po uložení hovoru znovu editovat.

Zápis hovoru provedete u subjektu nebo přímo v pohledávce tlačítkem Přidat v horní liště případu, kde ve střední části nového okna naleznete seznam všech charakteristik.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?