Hybridní pošta je jedna ze služeb České pošty, která používá kombinaci mezi elektronickou a klasickou papírovou korespondencí.

Česká pošta nabízí dvě služby a sice Dopis Online a Hybridní poštu. Ta je rozšířenou verzí Dopisu Online poskytovaného Poštou Online. Evolio, v rámci uzavření smlouvy jako velkoodběratele, poskytuje Hybridní poštu, a to za lepší cenu i pro běžné uživatele, kteří nemají tolik dopisů.

Hybridní pošta mimo jiné oproti Dopisu Online umožňuje z Evolia odesílat dopisy do zahraničí a také v obálkách s pruhem. Zákazník předává své podklady k doručení v elektronické podobě do specializovaných pracovišť - takzvaných Postservisů, ty zajišťují veškerou fyzickou manipulaci s nimi, tzn. tisk dokumentů, jejich kompletaci, následné vkládání do obálek a předání hotových zásilek do poštovní přepravy. Už nemusíte trávit čas ve frontách na poště.

Hybridní pošta se využívá skrze úkony. Po založení úkonu vyberete subjekt s adresou. Vedle jména se objeví menu s volbou obálky. Hybridní poštu lze jednoduše rozeznat podle písmen HP před typem obálky.

  • HP Obyčejná - Služba, jejímž prostřednictvím lze zasílat takové zásilky, které nemají vysokou hodnotu. Dodání obyčejného psaní se nestvrzuje.
  • HP Doporučeně - Služba, jejímž prostřednictvím lze spolehlivě zasílat písemná sdělení nebo dokumenty. Dodání nebo stav zásilky můžete zkontrolovat v systému Sledování zásilek.
  • HP Dodejka - Doporučený dopis s písemným doložením převzetí obálky adresátem.
  • HP xxx Eko - Jde o stejný typ zásilek, přípona Eko znamená Ekonomický režim – doručování každý druhý den (druhý typ v dvourychlostním systému České pošty)
Image Placeholder

Tip: Do přílohy je možné přidat až 8 dokumentů.

Pokud si přejete uvést na obálku například název firmy adresáta, vyplňte pole Upřesnění u adresy subjektu.

Po odeslání úkonu se zvolený typ obálky přesune dolů za adresu. Namísto menu s volbou obálky zobrazí políčko udávající aktuální stav dané písemnosti. Sledovat stav zásilky je možné jen u Dodejky a Doporučené pošty!


Najetím myši se zobrazí celý status pošty a její identifikační číslo. Při kliknutí Vás Evolio přesměruje na oficiální stránku České pošty.

Na této stránce není potřeba zadávat identifikační číslo, Evolio se automaticky odkáže na danou písemnost. Jsou zde uvedeny detailní informace o zásilce např. typ, hmotnost, místo kde se právě nachází atd.

Pozor! Zásilka není vedena v systému ihned po jejím odeslání z Evolia. Česká pošta sledování spouští až po vytištění zásilky. Tisk probíhá každý všední den ve 14:00. Pokud ji stihnete odeslat do této doby, sledování bude aktivní ještě v ten den. V opačném případě se tisk a uvedení do systému sledování provede následující den.

V případě vrácení zásilky odesilateli se v Evoliu zobrazí důvod, proč pošta nebyla doručena.

Každý typ obálky má dle norem České pošty 5 parametrů(kdo smí zásilku vyzvednout, doba uchování na poště,...), které je možné uživateli nastavit na míru dle potřeby. Stačí se obrátit na naší technickou podporu.

Image Placeholder

Kompletní ceník hybridní pošty naleznete v oficiálním dokumentu České pošty. K poštovnému uvedenému v dokumentu bude účtováno +10% za zprostředkování zásilky.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?