Role je postavení daného uživatele v systému Evolia. Umožňuje uživateli provádět pouze činnosti, které byly dané roli v rámci práv přiděleny. Jeden uživatel může mít více rolí. V tom případě bude mít práva jak první, tak i druhé role.


Přidělení role je nutné už při založení uživatele, u existujícího uživatele aktivní roli zrušíte bílým křížkem u role a novou (další) dodáte tlačítkem Přidat roli ve střední části okna Editace uživatele.


Vytvoření role

Role lze vytvořit v Nastavení→Uživatelské role. Zde je v pravé horní části stránky tlačítko Přidat novou roli. Zobrazí se okno s políčkem vybízející k pojmenování role. Ta po vytvoření nemá žádná práva!


Odstranit roli je možné v prvním řádku tabulky, při najetí myší na název dané role se zobrazí vpravo křížek. Před smazáním se systém zeptá, zda chcete opravdu danou roli smazat.


Aktivace práv pro roli

Dále už jen u námi zvolené role přidáváme a ubíráme práva. Práva dávají uživateli možnost provádět uvedenou činnost. Právo daná role nemá, pokud je u ní šedý čtvereček. Naopak, právo má, pokud je v daném řádku zelená fajfka. Přidání nebo odebrání práva se provádí jednoduše kliknutím do okýnka. Není zde žádné tlačítko na uložení změn, ihned po změně jsou práva odebrána nebo přidána.


Pokud změna není viditelná, je nutné webovou stránku s Evoliem ručně aktualizovat v prohlížeči!


Jednotlivá práva

Všechna práva s jejich vysvětlením jsou dostupná v článku Jednotlivá práva.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?