Sekci otevřete kliknutím na tlačítko Advokátní spisy v hlavním menu. Evolio zobrazí výčet advokátních spisů, se základními informacemi. Pro zobrazení konkrétního spisu stačí kliknout na řádek a přesunete se na kartu spisu.Sekce obsahuje dvě záložky na roztřídění případů. Všechny spisy, je výchozí záložka a jak již název napovídá, zobrazí seznam všech advokátních spisů a seřadí je podle toho, s kterými přihlášený uživatel pracoval jako poslední. Záložka Moje spisy obsahuje pouze ty případy, ve kterých má uživatel funkci Vyřizuje. Za názvy jsou v kolečku čísla s počty spisů.


Pokud potřebujete vyhledat spis, a znáte jeho číslo, název nebo účastníka, použijte horní vyhledávací pole Vyhledávání.... Není nutné zadávat celý název, vyhledání probíhá již po zadání tří znaků. Je důležité správně nastavit vyhledávač. Výchozí hledá pouze mezi neukončenými spisy. Všechny spisy navíc zahrne do hledání i spisy ukončené.


TIP: Pokud chcete otevřít vyhledaný spis na nové záložce, využijte kliknutí kolečkem myši.


Evolio nabízí dva druhy zobrazení spisů advokáta - tabulku a panely. Každý z nich nabízí rozdílné možnosti seřazení či filtrace.

Tabulkové zobrazení

Tabulkové zobrazení umožňuje nahlédnout do seznamu spisů, ve kterém vidíte mnoho podrobností jako je číslo a název spisu, klient i protistrana, přiřazené štítky nebo seznam uživatelů, kteří za spisy zodpovídají či je vyřizují.

Zajímavou informací je Poslední akce, která ukazuje nejnovější změnu provedenou ve spisu. Krátký text je doprovázen příslušnou ikonkou. Ve vedlejším sloupečku poté vidíte, kdy byla změna provedena.

Níže vidíte seznam ikon, které se vám u spisů mohou objevit.

Pro rychlejší zobrazení určitých spisů je výhodnější použít možnost filtrace. Ta se nachází v pravé části stránky. Na výběr je šest různých filtrů, přičemž je možné tyto filtry navzájem kombinovat pro co nejpřesnější výsledek. Při kliknutí na řádek filtru se zobrazí menu a už jen vyberete správný parametr. Zrušit filtry lze tlačítkem Vyčistit.

Panelové zobrazení

Panelové zobrazení, odborně nazývané také Kanban, je systém panelů/nástěnek, který umožňuje jiný pohled na stejná data. Spisy advokáta jsou rozděleny do sloupců a to podle stavu, druhu případu nebo štítků. Při změně zobrazení vybíráte, které karty budou viditelné a které necháte skryté. Viditelnost karet lze následně upravit pomocí ozubeného kolečka.


Tip: Při kliknutí pravým tlačítkem myši na číslo spisu je možné spis otevřít v novém okně! Tato možnost platí pro tabulkové i panelové zobrazení.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?