Karta subjektu obsahuje záložku Přehled, ve které jsou uvedeny všechny informace vážící se k subjektu v Evoliu. Subjektem může být fyzická osoba, fyzická podnikatelská osoba nebo právnická osoba.

Záhlaví karty

Nejdříve se budeme věnovat záhlaví. To obsahuje celý název subjektu s jeho věkem, pokud se nejedná o právnickou osobu. Dál napravo můžete zakládat štítky, to jsou krátké informace s charakteristikou. Pod jménem se můžete překliknout na ostatní záložky subjektu.

Teď věnujme pozornost dvěma tlačítkům v pravé horní liště subjektu.

Tlačítko +Akce umožní zapsat detaily o příchozím nebo odchozím telefonickém hovoru. V případě propojení Evolia s telefonní ústřednou se tato funkce nemusí používat, protože při přijetí hovoru ústředna okno pro zápis hovoru otevře sama. Hovor se zapíše nejen do Timeline subjektu, ale také do všech spisů, v kterých je uveden.

Image Placeholder

Pokud chceme změnit, nebo přidat vlastnosti subjektu požijeme tlačítko s ozubeným kolečkem. Zobrazí se formulář, stejný jako při založení subjektu, kde požadované údaje změníme. Subjekt lze také smazat tlačítkem Odstranit, nebo upravit podle norem GDPR.

Případná poznámka bude viditelná na stránce subjektu pod panely.


Posuneme se trochu níže. Přehled má dva základní panely a to Informace o subjektu a Úkoly. V případě že je již subjekt evidován u některého advokátního spisu nebo pohledávky, přibude uprostřed nový panel.


Informace o subjektu

V levé tabulce Informace o subjektu se zobrazují osobní údaje, jako je jméno, rodné číslo, adresy, apod. Zde také uvidíte upozornění na insolvenci.

Advokátní spisy / Pohledávky / Úvěry / Obchodní případy / Obecná agenda

Tyto prostřední panely se zobrazí pouze pokud již subjekt figuruje v některém z těchto produktů. Každý produkt má samostatný panel. Položky v panelu lze filtrovat podle stavu spisu na aktivní, tedy ty které jsou v procesu řešení a Vše ukazuje jak aktivní, tak i ostatní spisy se stavem ukončeno. Řadí se v tabulce dle data vzniku spisu.

Úkoly

V pravém panelu naleznete Úkoly, které mají být splněny u tohoto subjektu. Jak úkoly vytvářet a jejich podrobný popis najdete v samostatném článku Úkoly.

Timeline

V dolní části stránky se nachází Timeline. U subjektu se časová osa skládá z aktivit v případech, kde byl označen, poskytuje jedinečný přehled o dění v časovém sledu. Boxíky jsou přehledně rozděleny na strany podle dne. Na většinu záznamů můžete kliknout a otevřít jejich detail (např. zobrazit email).

Záznamy je možno vyhledávat prostřednictvím pole s lupou nad časovou osou. Napíšete požadovaný výraz z názvu nebo předmětu činnosti, stačí zadat několik znaků a Evolio vyhledá odpovídající výsledky. Vyhledávání je také možné pomocí tagů, které rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií podle typu činnosti. Pro zobrazení nabídky stačí kliknout do pole. Aktivní tagy, podle kterých probíhá vyhledávání jsou zobrazeny v levé části vyhledávání.

Oba způsoby je možné zároveň kombinovat.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?