Panel subjektu zobrazuje základní informace o tomto člověku v Evoliu. Základní podobu lze najít na kartě subjektu, kterou si teď ukážeme. Po přiřazení do případu získá jinou barvu a název odvíjející se od pozice subjektu, ale funkce zůstávají stejné! Pokud však rozdíl existuje, je popsán přímo v článcích věnovaných těmto případům.

Horní zelená část s údaji zobrazuje jméno, příp. titul subjektu, pohlaví, věk, datum narození a webovou stránku, pokud je uvedena. U právnických osob je pouze IČO. Pokud na kartě subjektu přidáte štítky, zobrazí se ve spisech také vedle jména. Při kliknutí na jméno subjektu se otevře formulář pro úpravu osobních údajů, z případu provedete kliknutí dvakrát. Subjekt je zde např. možno upravit dle pravidel GDPR nebo doplnit webovou stránku.


Rejstříky

Tlačítko Info v sobě schovává integrací s třemi rejstříky. Někdy nemusí být tlačítka aktivní, a to z důvodů chybějících údajů u subjektu potřebných pro lustraci.

Jako první je Výpis z firemní datábaze, který nalezne informace přes systém MERK. Zde je vidět vše, co má tento externí software uloženo ve své databázi k subjektu. Funguje pouze u osob s IČ.

Další dva rejstříky fungují pouze u osob s rodným číslem, IČ nebo kombinací data narození s celým jménem. Scoring u Nebankovního registru zajišťuje komplexní zhodnocení bonity klienta kombinací externích a interních dat a to jak právnických tak fyzických osob.

Lustrování v Centrální evidenci exekucí (CEE) zjistí všechny vyhlášené exekuce, zároveň založí úkon, který obsahuje soubor s výsledkem lustrace a ten můžete ihned odeslat např. věřiteli.

Vyhledávání pomocí internetu

Posledním tlačítkem v řádku je Skiptracing. Jedná se o vyhledávaní přes internet, více informací o této službě je popsáno v článku věnovaném přímo této funkci.

Kontakty a kontaktní osoba

Na pomezí bloků se nachází oranžové tlačítko s plusem. Po kliknutí se zobrazí menu, kterým přidáte další chybějící kontaktní údaje nebo kontaktní osobu.

Image Placeholder

Poslední a nejrozsáhlejší spodní část začíná tagy, uvádějící všechny způsoby, kterými je možné kontaktovat přímo daný subjekt nebo kontaktní osobu subjektu. Jak je přidat jsme si ukázali v předchozím odstavci.

Nalevo je ikona, která symbolizuje typ komunikace s názvem. Název je možno změnit podle potřeb uživatele kliknutím na kontakt a Upravit. Mohou mít také další možnosti např. Notifikační nebo Telefonovat. Notifikační znamená že je daný např. email upřednostňován v systému ke komunikaci před jiným emailem téhož subjektu.

Víte, že je z případu možné na mobilní telefonní čísla dále posílat SMS a IVRS přímo z Evolia?

Ale vraťme se zpět. Uvedené adresy mají také svůj význam. Obrázek domu značí adresu subjektu. Obrázek může mít barvu a tvar podle toho zda se jedná pouze o adresu doručovací, trvalou nebo jejich mix. Další typ adresy má symbol kufru. Zobrazuje zaměstnavatele subjektu. Každá adresa má při najetí myší na pravé straně tužku. Ta slouží k úpravám.

Jako poslední je lišta Zobrazit podrobnosti. Po kliknutí na šipku v pravé části se zobrazí informace, které byly zadány u subjektu, ale kvůli menší důležitosti nebyli zobrazeny výše. Jedná se např. o DIČ, rodné číslo, datum narození apod.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?