V tomto článku se dozvíte jak pracuje Evolio se získanou informací o insolvenci subjektu.

Pokud subjekt záznam o insolvenci má, Evolio Vám to dá najevo v Přehledu. Vedle jména v panelu Informace o subjektu se objeví oranžová značka Insolvence.


Po najetí na značku uvidíte datum a název posledního úkonu. Po následném kliknutí se dostanete na oficiální stránku ISIR. Upozornění se samozřejmě zobrazí také ve všech případech.

Na jakém principu ale dohledání probíhá?

Dohledání dle Rodného čísla (IČO)

Evolio vyhledává v rejstříku více způsoby. Tím prvním je porovnání zadaného rodného čísla s těmi v Insolvenčním rejstříku. Při shodě se zobrazí upozornění. Kliknutím na značku se dostanete přímo na oficiální webové stránky rejstříku.

Právnické osoby samozřejmě nemohou mít rodné číslo. U těchto subjektů se vyhledává podle jedinečného Identifikačního čísla.

Dohledání dle Data narození

Druhým způsobem je nalezení shody s datem narození. Toto dohledání je méně spolehlivé, protože může nastat shoda údajů! Proto je u subjektu tag, který se odlišuje od dohledání dle . Toto upozornění je nutné ověřit uživatelem v Insolvenčním rejstříku. Nejjednodušší způsob je opět kliknutí na značku insolvence.

Pokud uživatel zjistí, že insolvence k subjektu nepatří, je nutné subjekt odpárovat od rejstříku. To lze provést velmi jednoduše, skrze tlačítko v insolvenční značce.

V případě že zadáte jak datum narození, tak rodné číslo, bude vždy upřednostňováno ověření dle rodného čísla. Neboť to má každá osoba jedinečné.

Co vše je možné získat z rejstříku a jak jej podrobně nastavit se dozvíte v článku věnovaném speciálně Insolvenčnímu rejstříku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?