Evolio umožňuje snadno vykázat a následně vyúčtovat veškerou práci a náklady provedené v případech. V tomto článku Vám ukážeme co všechno můžete ve Vykazování najít.

Části :

  1. Souhrn

  2. Hotové výdaje

  3. Vykázaná práce

  4. Paušály

  5. Vyúčtování

  6. Platby

  7. Faktura/Doklad

Souhrn

Po otevření záložky Vykazování ve spise vidíte souhrn veškeré vykázané práce a výdajů. V panelu Fakturace se nachází základní údaje a graficky zpracovaný přehled vyúčtované práce a výdajů. V tabulce Vykázaná práce a náklady advokáta níže naleznete přesné částky veškerých nákladů včetně výpočtu s/bez DPH.

Image Placeholder

Před započetím jakékoliv práce se spisem doporučujeme nastavit vyúčtování, abyste předešli zpětným úpravám jednotlivých záznamů.

V nastavení zvolte, zda chcete případ účtovat na klienta a vykázat mu tak veškeré spisy jednou fakturou nebo účtovat na spis, kdy každý spis bude mít své faktury. Po zvolení typu vyúčtování doplňte frekvenci vyúčtování a zbytek parametrů, mezi které patří měsíční paušál a nebo rozpočet spisu, který Vám přehledně hlídá výši vykázaných činností. Po nastavení můžete pokračovat ve vykazování.

O tom, jak práci a zaznamenávat pojednává článek způsoby vykazování.


Hotové výdaje

V záložce Hotové výdaje naleznete seznam všech hotových výdajů spojených se spisem a vyúčtovacím stavem. Můžete zde také výdaje přidat tlačítkem nad tabulkou nebo upravit již existující výdaj kliknutím na něj. Většina hotových výdajů se zapisuje už v úkonu.

Vykázaná práce

V záložce Vykázaná práce naleznete veškerou provedenou práci ve spise. Záznamy jsou rozděleny do dvou tabulek podle sazby. Po kliknutí na řádek s výkazem ho můžete dále upravovat. Víte o 4 způsobech výkazu práce?

Tabulky se záznamy vykázané práce jsou rozšířena o možnost filtrace dat a řazení podle libovolného sloupce.

Zároveň si můžete tuto práci kdykoliv exportovat do excelovské tabulky pomocí tlačítka Export do excelu.

Paušály

V této záložce naleznete paušály vygenerované v Manažeru vyúčtování. Práce s paušály má trochu jiná pravidla než vykázaná práce, proto jsme Vám vytvořili návod pro práci s nimi.

Vyúčtování

Zde z vykázané práce, hotových výdajů a paušálu vytváříte výčet provedených úkonů pro subjekt, který mu následně můžete společně s fakturou poslat k úhradě. Toto vyúčtování je pouze typu Na spis. Účtování na klienta se provádí v Manažeru vyúčtování.

V tabulce vidíte datum, ceny s/bez DPH a číslo faktury.Platby

Zde naleznete tabulku všech plateb, ať již vytvořených ručně pomocí tlačítka Příchozí platba, kde zadáváte všechny údaje. Druhou variantou je provést spárování s bankou a platby se Vám budou automaticky do Evolia napojovat.

Faktury/Doklady

V této záložce můžete vytvářet a spravovat faktury nebo ostatní daňové doklady a díky párování s platbami také sledovat stav jejich uhrazení.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?