Manažer vyúčtování zobrazuje přehledně celkovou agendu týkající se vyúčtování Vaší firmy. Manažera naleznete v hlavním menu pod zkráceným názvem Vyúčtování.

Nevyúčtovaná práce

Zde je vidět práce, kterou jste zatím nezařadili do vyúčtování. Každý řádek v tabulce znázorňuje klienta, resp. u pohledávek věřitele. Za jménem je šedé kolečko s číslem, to je počet spisů ve kterých se vyskytuje na této pozici. Pokud tedy bude subjekt jednou veden jako protistrana a u dvou spisů jej budete zastupovat, tedy bude Váš klient, vyobrazí se v manažeru číslo 2. Zbytek řádku zabírají součty vykázaných částek za všechny případy.

Při kliknutí na jméno subjektu se zobrazí nové menu s názvy spisů se kterými je spojen. U každého případu jsou nyní rozděleny částky z celkového součtu. Pro vyúčtování více spisů (na klienta) stačí kliknout na tlačítko Vyúčtovat (jako výchozí se vždy označí všechny spisy, které vidíte). Pokud chcete vyúčtovat pouze jeden spis, tak nejdříve u ostatních zrušte zelenou fajfku, kliknutím na ni.

Práci lze samozřejmě také filtrovat vlevo nad tabulkou. Filtrujte např. podle času, paušálu, typu a frekvence vyúčtování.


Paušály

Na druhé záložce Paušály, naleznete přehled veškerých paušálů na klienta i na spis. Paušál zde můžete vytvořit a zároveň provést jejich generování za měsíc. Více o paušálech se dozvíte v článku Jak se pracuje s paušály.

Vystavená vyúčtování

Hledat všechna vyúčtování v různých spisech není moc efektivní, proto se stačí překliknout na třetí záložku Vystavená vyúčtování. V tabulce vidíte nejdůležitější informace o každém vyúčtování, detail vyúčtování otevřete kliknutím na řádek. Máte tady také přímý odkaz na fakturu spárovanou s vyúčtováním.

Image Placeholder

Zároveň můžete vyúčtování vlevo nahoře filtrovat podle libovolného data a klienta. V samotné tabulce můžete seřadit data podle jakéhokoliv sloupce a také můžete využít filtrování. Zůstanete tak v obraze, co a kdy účtujete.

Image Placeholder

V pravé části nad tabulkou je tlačítko Export do Excelu. S jeho pomocí si vyexportujete data do Excelové tabulky. Funkce exportu je chytrá, takže si pamatuje, co jste vyfiltrovali a bude exportovat pouze tyto řádky.

Pod třemi tečkami se skrývá úprava tabulky. Můžete z ní odstranit sloupce nebo skrýt vyhledávací lištu.


Vystavené faktury a doklady

V poslední záložce vidíte všechny vystavené faktury. V tabulce jsou uvedeny základní informace jako je jejich číslo, datum vystavení, částka a splatnost.

Image Placeholder

Nabídka filtrování u faktur je skoro stejná jako u Vystavených vyúčtování. Navíc máte k dispozici záložky v tabulce, které dělí faktury podle výše splacené částky a data po splatnosti.

Image Placeholder

V pravé části nad tabulkou máte opět k dispozici export do Excelu a úpravu tabulky.

Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?