Paušál v Evoliu je poplatek, který nezohledňuje skutečné výdaje ve spisech a je placen v pravidelných intervalech. Nebo můžete do paušálu zahrnout předem stanovený počet hodin, které budete postupně během měsíce čerpat.


Výběr typu paušálu, jeho výše a počtu hodin

Centrum pro správu paušálů najdete v Manažeru vyúčtování. V něm je paušálům věnována celá druhá záložka.

Nový paušál vytvoříte tlačítkem Přidat paušál. Na výběr máte dva typy Na klienta a Na spis.

Paušál na klienta využijete, pokud má klient více aktivních spisů a nechcete vystavovat faktury s paušálem pro každý spis. Stejně tak funguje i odpočet hodin, Vy určíte pro který spis hodiny odpočítáte.

Ve formuláři pro paušál vyberete Klienta. Měna je výchozí v českých korunách. Paušál se aktivuje a Vy už jen doplníte částku a počet hodin, pokud máte paušály nastaveny s klienty pro odpočet.

Paušál na spis se zase hodí, pokud má klient jen jeden spis, nebo jeden z více spisů potřebuje více Vašeho času a chcete tak paušál za práci na něm vést odděleně. Vzhledem k tomu že tento paušál je vázán na spis, není možné z něj odečítat hodiny na jiný spis stejného klienta!

V okně vyúčtování musíte nejdříve paušál aktivovat a doplnit jeho výši společně s hodinami. Pokud chcete k paušálu vystavit samostatnou fakturu, zaškrtněte Vystavit fakturu. Ostatní údaje se přebírají přímo z nastavení spisu.

TIP pro Vás!

Paušál můžete využívat dvojím způsobem. Oba jsou velmi jednoduché. V prvním případě, pokud klient platí pouze paušál bez ohledu na vykázané hodiny, zadáte jeho měsíční výši a zkontrolujete, že je u hodinových sazeb částka 0. Druhé použití paušálu využívá zadaného počtu hodin práce, na které má klient v rámci paušálu nárok. Tyto hodiny mohou tvořit hranici, kterou nemůžete překročit nebo být pouze doporučující hodnotou a při jejich překročení budete přebývající hodiny vykazovat mimo paušál. Jak se pracuje s hodinami se dozvíte dále v článku.

Generování Paušálu

Generování je možné modrým tlačítkem Generovat paušály v pravém horním rohu, kde v menu vyberete měsíc pro generování, aktuální je označen tučně. Generovat paušály je možné měsíc dopředu a až pět měsíců nazpět.

Evolio neumožňuje generovat ve stejný měsíc dva a více paušálů u jednoho případu, takže se nemusíte obávat generovat paušály vícekrát za jeden měsíc, když během něj dojde k vytvoření nových paušálů. Kdy jste naposledy paušál generovali se dozvíte ve sloupci Poslední období.


Vyúčtování a fakturace

U paušálu na klienta máte po vygenerování v posledním sloupci k dispozici fakturu paušálu.

K paušálu na spis je samostatná faktura podmíněna nastavením, jestli bude vystavena vidíte ve sloupci Vystavit fakturu. Pokud chcete mít paušál ve vyúčtování společně s dalšími úkony (ty ale můžete odstranit), vytvořte vyúčtování spisu a v menu Přidat položku zvolte Přidat paušál. V okně vidíte nabídku všech vygenerovaných paušálů.

V tomto kroku účtujete klientovi položku, kterou musí zaplatit za Vaše budoucí služby. Zde se neuplatňují paušální hodiny!


Evidence paušálu ve spise

Všechny vygenerované paušály na spis naleznete přehledně na záložce Vykazování→Paušály.

Zde jdou i po vygenerování upravovat. Vyberete si daný paušál a kliknutím zobrazíte jeho detail. Níže můžete měnit období, název, stav, datum nebo jednorázově cenu.


Odpočet hodin z paušálu

Pokud máte zaplacený paušál, začali jste pracovat a vykazovat hodiny, vytvořte nové vyúčtování. Poté využijte tlačítko Započítat paušální hodiny a vyberte, z kterého měsíčního paušálu odčerpáte hodiny. Odečet se vždy snaží uplatnit veškeré dostupné hodiny na práci ve vyúčtování.

Pozor, odečet můžete uplatnit pouze u sazby Hodinového typu!

TIP pro zapamatování: Pokud máte klienta kterému účtujete pouze paušál, bez ohledu na to kolik hodin vykážete, nastavte ve vyúčtování obě hodinové sazby na 0. V tomto spisu budete mít pouze paušál a u ostatních spisů zůstane účtování dle vykázaných hodin.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?