Pro co nejefektivnější práci umí Evolio vytvářet faktury, se všemi zákonnými náležitostmi a provázat je s ostatními činnostmi tak, aby jste měli co nejméně práce.

Aby byly faktury generovány se všemi náležitostmi, nastavte si nejdříve Firemní účet.

Image Placeholder

Faktura z vyúčtování

Fakturu můžete vytvořit na dvou místech, v horní liště, kde kromě nové faktury můžete také zapsat ručně číslo faktury, která není v Evoliu. V políčku se po vytvoření faktury objeví její číslo, které je zároveň odkazem na fakturu a ihned se Vám zobrazí. Částka z vyúčtování se do ní propíše sama, stejně tak data, dodavatel a odběratel faktury, podle dříve zadaných informací, ale vše jde upravit!


Odpočet záloh

Pokud jste vystavili nějakou fakturu dříve a teď z ní chcete odpočítat své náklady, využijte ve vyúčtování Započítat zálohy, které naleznete u Souhrnu vyúčtování.

Image Placeholder

Úpravy faktury

Samozřejmostí je úprava vytvořených faktur, ne každý klient a spis je stejný. Například máte více advokátů v kanceláři, jsou to živnostníci a tím pádem potřebují vystavovat faktury na sebe. Stačí Změnit Dodavatele výběrem jiného subjektu z Evolia. Text v políčku Zadejte popis se zobrazí ve vygenerovaném PDF souboru. V Podrobnostech můžete upravovat platební údaje, data uhrazení, splatnosti atd. Důležitý je Variabilní symbol, který zároveň mění číslo faktury!


Co se týče úpravy čísla faktur, je důležité říci, že je vázané na dodavatele a stačí u jedné faktury zadat vlastní číselnou řadu a následně vytvořené faktury budou tuto řadu navyšovat o jedno číslo. Pokud změníte dodavatele, převezme se číselná řada nového dodavatele.

Image Placeholder

U položek máte opět volnou ruku, v jejich pojmenování, částce, započtení DPH a jednotkách. Práce s DPH je následující: nejdříve zadejte cenu, pokud v ní ještě není započteno DPH, zvolte výši sazby a zkontrolujte, že ve vedlejším políčku je bez DPH, tím se spustí výpočet celkové částky.

V druhém případě je už DPH započítáno v ceně, proto musí být ve sloupci DPH správná výše sazby a typ s DPH. Ještě zbývá poslední varianta Jen základ.

Image Placeholder

Souhrn faktury a její úhrada

Vpravo pod tabulkou máte souhrn faktury. Naleznete sumy s/bez DPH, započítané úhrady a celkové součty.

Vlevo je část s úhradami, kde si můžete přidat příchozí platby, které uhradí tuto fakturu. Pokud máte nastavený import plateb z banky, úhrady se zapíší samy!

Záhlaví faktury

Na závěr se podíváme na navazující funkce. Fakturu je možné exportovat do PDF a otevřít uživateli v nové záložce prohlížeče. Tlačítko Odeslat provede automaticky export do PDF a otevře okno nového emailu. Vy jen doplníte příjemce, předmět a text emailu.

Image Placeholder

Jak taková faktura vypadá vidíte na obrázku. QR kód pro platbu se bude generovat pokud máte zadán IBAN v nastavení firemních údajů.

Pozor, musíte mít v prohlížeči povolena vyskakovací okna, jinak se Vám faktura nezobrazí!

Image Placeholder

Další jsou v pořadí Úhrady, kde i z tohoto místa přidáte novou úhradu.

Když nastala např. chyba s částkou u faktury a byla již odeslána, můžete vystavit opravný doklad.

Image Placeholder

Přehled Faktur

Pokud chcete vidět všechny vystavené faktury ze všech případů, navštivte Manažera vyúčtování. Díky párování s platbami dokážete sledovat stav jejich uhrazení.

Image Placeholder

Ve spise naleznete vystavené faktury v poslední záložce vykazování: Faktura/Doklad. Zde je zajímavé upozornění na nezaplacené faktury po splatnosti. Taková faktura má tučně oranžovou barvou zvýrazněnou částku. To ale není jediná funkce.

Samostatné faktury

Faktury nemusíte zakládat pouze z Vyúčtování, a to právě z důvodu zařazení více vyúčtování do jedné faktury, nebo jiných činnostech nezávislých na vyúčtování. Tyto faktury se tvoří stejně, jako ve vyúčtování.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?