Karta advokátního spisu obsahuje záložku Přehled, ve které jsou nejdůležitější informace evidované o spisu (snaží se přehledně ukázat to nejdůležitější ze spisu). Počínaje číslem spisu, přes informace o subjektech, úkolech a časovou osou konče.

Karta má následující hlavní části:

  1. Záhlaví spisu
  2. Panel klient
  3. Subjekty ve spise
  4. Panel úkoly
  5. Doplňkové informace a značky
  6. Časová osa (Timeline)

Záhlaví spisu

Je lišta v horní části. Ikony s obrázky uživatelů označují funkci Vyřizuje, Zodpovídá a přístup do spisu. Uprostřed kromě čísla spisu s jeho názvem obsahuje záhlaví také štítky a další záložky s podrobnými informacemi.


Díky štítkům můžete spis snadno kategorizovat nebo použít štítek jako příznak. Pod názvem spisu naleznete ostatní záložky spisu. Ty umožňují přejít k dalším, podrobnějším částem případu. Malé číslice vedle nich zobrazují počet záznamů, čímž získáváte rychlý přehled. Tlačítko + za poslední záložkou umožňuje schovat nebo zviditelnit ty, které nemají využití v každém spise a vytvářet si vlastní záložky.

Dalším tlačítkem dostupným v horní liště je Akce. Ta nabízí možnost kontaktovat subjekty skrze telefon, email, datovou zprávu, vytvořit úkol nebo dokument, zapsat úkon či vytvořit depozitum. Veškerou komunikaci budete mít připsanou k danému spisu.

Pokud chcete změnit údaje uvedené při založení spisu, použijete tlačítko s obrázkem tužky. Zobrazí se zakládající formulář, kde požadované údaje změníte. Celý případ odsud také smažete tlačítkem Odstranit. Dole ve formuláři přibylo tlačítko Převést spis, umožňující změnit advokátní spis na pohledávku a zároveň i stav případu.


Panel Klient

Vystihuje základní přehled o klientovi s jeho údaji. Za pozornost stojí tlačítka Info a Skiptracing, které Vám umožňují zobrazit o klientovi podrobné informace z různých zdrojů a veřejně dostupných rejstříků. Podrobné ovládání je popsáno v článku věnovaném subjektu, kde se dozvíte všechny funkce a vychytávky.

Rozdíly oproti článku v odkazu, kromě barvy panelu, jsou tři tečky v pravém horním rohu. Ty umožňují subjekt upravit přímo ze spisu. Pozor, v této úpravě se neodstraňuje Klient spisu! Pokud subjekt odstraníte, smažete údaje nejen ze spisu, ale také z celé databáze! Změnit Klienta je možné přes panel Subjekty ve spise.

Navíc můžete posílat přímo z Evolia SMS a IVRS zprávy subjektům na mobilní telefonní čísla!

Panel Subjekty ve spise

Zobrazuje strom subjektů svázaných s případem. Subjekty ve spise jsou různého typu a rozdílných funkcí. Přidat subjekt je možné v pravém horním roku panelu tlačítkem +Přidat subjekt.

Panel Úkoly

Obsahuje pouze seznam nesplněných úkolů pro daný spis. Každý úkol můžete rozkliknout a zobrazit detailní informace. Nový úkol můžete přidat kliknutím na symbol +Přidat úkol v pravém horním rohu.

Doplňkové informace a značky

Pod hlavními panely jsou zobrazeny doplňkové informace. První dvě značky ( Zahájeno/Ukončeno a Vyřizuje/Zodpovídá) jsou viditelné vždy. Jejich úpravy jsou možné pomocí tužky v pravém horním rohu při najetí myší. Součástí je i možnost zadat, pomocí Přidat značku, libovolný počet značek, nejen jednacích čísel soudu. Jejich evidence je důležitá a výhodná, protože značky jsou pak používány pro vyhledávání a přiřazování pošty v Evoliu.

  • Vlastní značky zadáte ručně, vyhledáním subjektu a zadáním názvu do pole Jednací číslo, u datových zpráv můžete navést značku do spisu při jejím zpracování a přiřazení ke spisu.
  • Pokud přidáváte jednací číslo od soudu, můžete využít služby InfoSoud. Evolio je s touto službou propojeno, takže je schopné Vás upozorňovat na změny skrze úkoly a také umožňuje jednoduchým kliknutím na značku odkázat uživatele přímo na oficiální stránku InfoSoudu. Vyhledávání probíhá mezi všemi agendami.
Image Placeholder

Druh značky je možné kdykoliv editovat kliknutím na symbol tužky v pravém horním rohu. Pokud je potřeba upravit číslo značky, je nutné značku smazat a znovu vytvořit.

Níže pod značkami je pole s Poznámkou. Přidat poznámku je nejjednodušší pouhým kliknutím na toto pole, ovšem je také možný zápis do formuláře při úpravě spisu.

Časová osa (Timeline)

Časová osa poskytuje jedinečný přehled o dění ve spisu v časovém sledu. Obsahuje nejen záznamy o úkonech, poště, ale například i informaci o změně stavu spisu. Boxíky jsou přehledně rozděleny na strany podle dne. Na většinu záznamů můžete kliknout a otevřít jejich detail (např. zobrazit email nebo úkol).

Záznamy je možno vyhledávat prostřednictvím pole s lupou nad časovou osou. Napíšete požadovaný výraz z názvu nebo předmětu činnosti, stačí zadat několik znaků a Evolio vyhledá odpovídající výsledky. Vyhledávání je také možné pomocí tagů, které rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií podle typu činnosti. Pro zobrazení nabídky stačí kliknout do pole . Aktivní tagy, podle kterých probíhá vyhledávání jsou zobrazeny v levé části vyhledávání.

Oba způsoby je možné zároveň kombinovat.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?