Evolio v rámci schválení nového předpisu a také ke spokojenosti uživatelů zavedlo možnost upravit subjekty dle potřeb GDPR. Toto nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 se týká ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.


Jako informace podléhající zákonu se považují rodné číslo, datum narození,..., tak kombinace údajů jméno s datem narození, IČ s uvedenou adresou atd.


Subjekty je možno upravit přes kartu subjektu, kde se nachází v horní části tlačítko s ozubeným kolečkem. Po kliknutí se zobrazí formulář v jehož dolní části se nachází tlačítko GDPR. Zde už pouze stačí vybrat zda se subjekt bude anonymizovat nebo pseudonymizovat. Tlačítko je k viditelné, pouze pokud má uživatel právo tuto úpravu provést.


Druhá možnost je úprava přímo z advokátního spisu, pohledávky. V panelu se subjektem je schováno menu pod třemi tečkami. Vyberte Upravit a uvidíte formulář subjektu s tlačítkem GDPR.


Anonymizace

Během anonymizace dojde k zničení informací o daném subjektu v databázi, jedná se tedy o nevratnou akci. Jediná informace, která se v databázi zachová je Jméno a to z důvodu např. možnosti přiřadit email od tohoto subjektu ke spisu.


Pseudonymizace

Druhá možnost, Pseudonymizace, nabízí také skrytí údajů, přičemž ale nejsou informace odstraněny z databáze. Tuto akci lze tedy zvrátit a informace zase v případě pominutí důvodu odkrýt.


Odkrytí údajů u pseudonymizace probíhá stejně jako jejich skrytí, pouze se změní nabídka tlačítka GDPR.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?