S větším množstvím řádků je pracnější rozeznat hledané hodnoty. Naštěstí lidské oko dokáže dobře upoutat změna barvy sloupce nebo rovnou celého řádku v přehledu. Proto používají některé přehledy takzvané podmíněné formátování, tedy barevné zvýraznění na základě obsahu řádku.


Na našem příkladu můžete vidět žlutě označený řádek u dlužníka, který se ocitl v insolvenci.


Image Placeholder

Evolio Power Reporting umožňuje nastavit podmíněné formátování v jakémkoliv přehledu. Nastavení se provádí kliknutím pravým tlačítkem myší na záhlaví sloupce v kterém chcete zvýrazňovat a vyberte možnost Conditional Formatting. Zde máte k dispozici menu s dvěma typy formátování a správcem pravidel.


Image Placeholder

Zvýraznění přesně vybraných hodnot

Pokud chcete zvýraznit hodnoty podle přesných podmínek, vyberte v menu Highlight Cells Rules a podmínku, podle kterého se zvýraznění bude řídit (větší, menší, rovná se apod.). V nové okně zapíšete hodnotu která se má zvýraznit a také jakou barvou.


Image Placeholder

Vidíte jak se pěkně hodnoty ve sloupci obarvily. Ovšem některé sloupce v přehledech se nevejdou najednou na jednu obrazovku a nemusíte si tak změny všimnout. Pro tyto případy zaškrtněte ještě během vytváření políčko Apply format to the entire row. Tím obarvíte celý řádek.


Image Placeholder

Zvýraznění (extrémních) hodnot

Druhým typem je Top/Bottom Rules. To se hodí především u sloupců s číselnými hodnotami. Můžete tak např. najít nejdéle trvající pracovní úkony nebo klienty kterým účtujete nejnižší částky a nejsou pro Vás výděleční. A to buď v procentním, nebo početním výběru položek. Výši procent i přesných počtů můžete měnit.

Image Placeholder

Následné úpravy formátování

Teď se podíváme na nástroje pro správu vytvořených pravidel.


Clear Rules

Clear Rules nabízí smazání formátování buď z vybraného sloupce, na který jste kliknuli, nebo ze všech sloupců v přehledu.


Image Placeholder

Manage Rules

Pod touto nabídkou se skrývá editor. V něm můžete jednotlivá formátování v horní liště vytvářet (zdejší postup je ovšem složitější) nebo mazat. U konkrétního formátování můžete zvolit obarvení celého řádku nebo změnu sloupce na který se uplatňuje podmínka pro zvýraznění.


Tip: Pro opravdové hračičky uvádíme, že kromě barev lze v podmíněném formátování lze používat i různé ikony nebo třeba barevné přechody.


Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?