Reporty, které najdete v Power Reportingu jsou většinou nastaveny tak, aby obsahovaly vše potřebné. Tam, kde to dává smysl, může být seskupování zapnuto ve výchozím zobrazení. Obvykle je ale výchozí zobrazení v podobě prosté tabulky. Pro zkušenější uživatele, kteří rádi analyzují data, nabízí Power Reporting možnost seskupování podle libovolného sloupce. V tomto článku se dozvíte nejen jak seskupovat, ale také další zajímavé funkce se seskupenými daty.

Seskupení dat

Klikněte pravým tlačítkem myší na záhlaví sloupce a vyberte možnost Group by this column. Data se ihned přeskupí.

Image Placeholder

Zrušení seskupení se nachází ve stejném menu pod názvem Ungroup.


Image Placeholder

Sumy a další operace

Nad seskupenými daty, můžete provádět operace (součet, průměr, výběr minimální a maximální hodnoty) ze seskupených dat. Znovu kliknete pravým tlačítkem myši na sloupec podle kterého se data seskupovaly a zvolte Group summary editor. Vyberete hodnotu, kterou chcete vidět a operaci.


Image Placeholder

Tyto výsledky operací jde dále upravovat. Opět otevřete toto nastavení a přejděte na druhou záložku Order. Kliknete na hodnotu a ve spodní části máte tři políčka. Prefix je text zobrazený před hodnotou. Dále je Display format text, kde si v menu můžete vybrat podobu hodnoty (měna, des. místa). Nejpoužívanější a zároveň doporučené pro Vaše použití jsou:

  • c - formátuje číslo se znakem měny

  • n0 - číslo bez desetinných míst s mezerou mezi tisíci

Text který chcete mít na konci za hodnotou vložíte do Suffix.


Image Placeholder

Výsledek může vypadat třeba takto:


Image Placeholder

Takových operací můžete mít více najednou, stačí provést to co jsme si teď ukázali pro další hodnotu.


Pokud už nechcete zobrazovat operaci s vybranými hodnotami, kliknete na ni v nastavení znovu a tím ji zrušíte.


Image Placeholder

Jako poslední zbývá filtr uložit klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+S, nebo vpravo nahoře se pod třemi tečkami skrývá menu, kde naleznete Uložit rozložení. A nemusíte tak nastavení opakovat po každém přihlášení do aplikace.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?