Evolio nabízí svým uživatelům u jednotlivých druhů případu funkci pro úpravu a vytváření vlastních číselných řad. Číslo je pokaždé uváděno v záhlaví spisu před jeho názvem.


Image Placeholder

Nastavit řadu je možné už při založení spisu. Nejdříve vyberete druh případu, pro který budete řadu nastavovat. Každý druh může mít odlišné číslování, takže vybírejte pečlivě. Poté ve formuláři stačí kliknout na podtržené tlačítko Číslo. Do tohoto okna se dostanete také po založení spisu z jeho karty.


Image Placeholder

Hlavní číselná řada

Tato číselná řada je vždy výchozí. Je nastavena na délku osmi znaků, pořadí spisu je odděleno lomítkem od aktuálního roku. Pokud je u více druhů nastavena hlavní číselná řada, číslují se společně bez ohledu na druh. To znamená že např. založíte Trestní případ s číslem 12/2019. Další případ s hlavní řadou bude druh Obchodní a tomu se přidělí číslo o jedno vyšší, tedy 13/2019.


Evolio umožňuje uživateli tuto řadu upravovat tlačítkem Nastavení hlavní číselné řady. Vyberete pro který produkt chcete změnu provést a dostanete se k samotné řadě.


Image Placeholder

Jako první máte na výběr jestli se číslo bude pokaždé zadávat ručně nebo ne. V případě druhé volby dostanete k dispozici tři sloupce pro různé úpravy.


Předpona / Přípona
Do názvu je možné zapsat až pět jakýchkoliv znaků, nejčastěji se používá zkratka slova nebo více slov. K názvu je možné přidat mezeru, nebo jej umístit za číslo. Jak se číslo proměnilo od původní podoby vidíte na obrázku níže.

Číselná řada
Další sloupec upravuje délku řady. Do počtu znaků se započítává vše v číselné řadě, nejen počet před lomítkem. Pokud chcete mít viditelné všechny znaky, ale nemáte ještě dostatečný počet případů, zvolte Doplnit nuly.

Rok

Jako poslední upravíte rok. Oddělovač může být jakýkoliv jeden znak. Když nemáte zaškrtnutou Dlouhou verzi, zobrazí se pouze poslední dvě čísla aktuálního roku. Rok nemusí být pouze na konci řady, lze jej dát před číslo případu nebo nevkládat vůbec do číselné řady.

Samostatná číselná řada

Tato číselná řada se generuje zvlášť pro každý druh případu. Číslování jsou na sobě nezávislá, mohou proto být dosti podobná. Dávejte tedy pozor ať nenastavujete číslo pro odlišný druh!


K Samostatné číselné řadě se dostanete přes odkaz, čímž ji rovnou aktivujete. Pro přechod zpět na Hlavní číselnou řadu pak poslouží modrý přepínač v horní části.


Image Placeholder

Jako první máte opět na výběr jestli se číslo bude pokaždé zadávat ručně nebo ne. Pro samostatnou číselnou řadu platí stejná pravidla jako u Hlavní číselné řady.


Image Placeholder

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?