Šablony SMS slouží pro automatické vytvoření SMS zprávy přizpůsobené pro jednotlivé subjekty. Správu těchto šablon naleznete v Nastavení→Komunikace→Šablony SMS.


V menu naleznete Globální šablony, které můžete využívat pro všechny subjekty, nebo vytváříte šablony pouze pro jednotlivé klienty, které se poté budou zobrazovat jen pokud budete SMS odesílat subjektům Vašeho věřitele.


Vytvoření šablony

Novou šablonu můžete začít vytvářet kliknutím na tlačítko Nová šablona. Workflow step se využívá v reportech a Vám ulehčuje přehled v pořadí odesílaných SMS, Název šablony se bude zobrazovat v seznamu šablon při tvorbě nové SMS. Do Těla vložte samotný text šablony.


Aby Evolio bylo schopno zprávu přizpůsobit údajům v jednotlivých případech, použijte tiskové parametry stejně jako v dokumentech.

Vzorová SMS

Takto poté vypadá uložená šablona, před a po použití ve správě pohledávky. Výslednou zprávu můžete ještě upravit.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?