IVRS (Interactive Voice Response System) je systém umožňující kontaktování klienta pomocí automatizované hlasové zprávy. Abyste neztráceli cenný čas, můžete v Evoliu vytvářet šablony těchto zpráv. Správu těchto šablon naleznete v Nastavení→Komunikace→Šablony IVRS.


V menu naleznete Globální šablony, které můžete využívat pro všechny subjekty, nebo vytváříte šablony pouze pro jednotlivé klienty, které se poté budou zobrazovat jen pokud budete hlasovou zprávu odesílat subjektům Vašeho věřitele.


Textová šablona

Novou šablonu můžete začít vytvářet kliknutím na tlačítko Nová šablona→Textová šablona. Workflow step se využívá v reportech a Vám ulehčuje přehled v pořadí odesílaných IVRS, Název šablony se bude zobrazovat v seznamu při kontaktování subjektu hlasovou zprávou. Do Těla IVRS vložte samotný text šablony.


Aby Evolio bylo schopno zprávu přizpůsobit údajům v jednotlivých případech, použijte tiskové parametry stejně jako v dokumentech.


Vzor textové šablony

Takto poté vypadá uložená šablona, před a po použití ve správě pohledávek. Výslednou zprávu můžete ještě upravit.

MP3 šablona

Druhá šablona v nabídce je MP3. První část je totožná s textovou šablonou. Tentokrát nezadáváte text, ale vyberete soubor z Vašeho počítače ve formátu .mp3, který se odešle kontaktovanému subjektu.


Po výběru hlasové zprávy v pohledávce už není možné provádět žádné další úpravy.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Našli jste odpověď?