Novinky

Případy: Kompletně předěláno zobrazení seznamu případů a rozšířeno o nové možnosti

Případy: V Přehledu všech spisů bylo upraveno tlačítko v záhlaví Akce, rozšířil se v něm počet funkcí

Přihláška do Insolvence: Formulář přihlášky je možné editovat stejně tako u EPR

Předat k vymáhání: Přidáno úplně nové nastavení šablon pro odeslání pohledávek vybranému exekutorovi

Dokumenty: Při převodu .docx souboru do PDF je možné zachovat původní Word

Vylepšení

Evolio Synchronizér: Po vydání verze se ihned nabízí uživateli stažení aktualizace

Finance: V přehledu pohledávky je vidět také Přeplatek

Insolvenční rejstřík: Nad tagem Insolvence u subjektů se zobrazuje bublina s poslední událostí

Vyúčtování: Tvorba vyúčtování v cizích měnách je již funkční

Datová zpráva: Pokud má adresát uloženou spisovou značku, doplní se automaticky do nové zprávy

Odchozí pošta: Umožněno dodatečné přiřazení zpráv ke spisu

Úkony: Pole Popis/Poznámka je možné libovolně rozšířit podle délky textu

EPR: Úkoly z InfoDokumentu ve svém předmětu rozlišují ukončený případ

Vlastní záložky: Ve spisech je možné editovat zpětně všechna políčka v záložce

Vykazování: V boxu v horní liště se již sčítá veškerá vykázaná práce

Vykazování: Nelze uložit výkaz práce, pokud není vyplněno pole Oficiální hodiny do výkazu, poté nešlo vyfakturovat

Subjekty: Je možné zadat webovou stránku, po uložení zároveň tvoří na ni přímý odkaz z Evolia

Finance: Tabulka s příchozími platbami má navíc sloupec Doklad

Emaily: Při vložení zkopírovaného textu do emailu se odstraní původní formátování

Datová zpráva: Vyhledání adresátů probíhá podle čísla datové schránky

Splátkový kalendář: U anuitních splátkových kalendářů lze zadat datum poskytnutí

Výkaz práce: Délka poznámky byla rozšířena na 1000 znaků

Drobné změny a opravy

Úkoly: Bylo možné uložit úkol bez vyplněného předmětu

Pošta: Po deaktivaci emailového účtu zůstane z něj viditelná pošta K vyřízení

EPR: Místní příslušnost se zařadí správně bez ohledu na zápis adresy velkými/malými písmeny

Emaily: Při odeslání odpovědi se neduplikuje v Předmětu RE:

Emaily: Vypsány do těla emailu informace o příjemci Kopie

Úkoly: Rozšířena tabulka v sekci Úkoly o sloupce Lhůta a Schvaluje

Manažer vyúčtování: Upraveny součty částek za spisy, pokud jsou v různých měnách

Finance: U finanční položky Soudní poplatek můžete v upřesnění vybrat Značku už spárovanou s pohledávkou

Vykazování: Opraveno vyhledávání úkonu a subjektů ve spise přes vykazování v honí liště

Finance: Tabulku s rozúčtováním je možné posovat scrollbarem, kvůli velkému rozlišení

Nástěnka: Pošta K vyřízení, která přišla ve stejný den v minulosti vypadala jako dnes příchozí

Dokumenty: Opraveno zobrazení menu u souborů na zařízeních s menším rozlišením

Email: Nabídka stažení Synchronizéru se překrývala s tlačítky odeslání v emailovém okně

Úkony: Odstraněna hláška o chybějícím účtu, pokud byla vybrána obálka klasické pošty

Subjekty: Již nedochází k načítání tel. čísla a emailu z rejstříku MERK

Štítky: U subjektů nešly odebírat archivované štítky

Případy: Opravena diakritika v okně pro převedení spisu

Nastavení: Vyřešena chyba při uložení textového pole u úkonů

Našli jste odpověď?