Accept til Betalingsservice

Accept angående BS-605 leverancer fra FarPay til Betalingsservice

Andrew Jensen avatar
Skrevet af Andrew Jensen
Opdateret over en uge siden

PS! Hvis du ikke er tegningsberettiget for virksomheden, skal denne BS-fuldmagt udfyldes og underskrives, og sendes til os sammen med denne accept.

Betalingsservice kræver at du skal acceptere, at FarPay fortsat skal kunne sende BS-605 leverancer til dem på dine vegne, angående til- og/eller afmelding af automatiske BS-betalingsaftaler.

Det at FarPay dagligt udveksler BS-605 leverancer med Betalingsservice, er en naturlig del af de mange services, som FarPay yder dig i forbindelse med vores samarbejde, og derfor skal vi indhente din accept til fortsat at kunne gøre dette.

Betalingsaftaler kan ikke håndhæves efter sit indhold, hvis oprettelsen ikke kan dokumenteres. Vedrørende krav om dokumentation for betalingsaftaler og opbevaringsperiode, skal disse retningslinjer følges: 

Følg venligst instruktionerne som står imellem linjerne herunder.


Tryk venligst på knappen "Send accept e-mail".

Kopier denne tekst "Accept angående BS-605 leverancer, PBS-nr. xxxxxxxx", og sæt den ind i emnefeltet, og husk at udskifte xxxxxxxx med jeres 8-ciffrede PBS-nr. (svarer til jeres BS-kreditornr.).

Kopier derefter denne tekst, og sæt den ind i tekstfeltet:

"Vi accepterer hermed, at FarPay, med dataleverandør CVR-nr. 00607525, fortsat udveksler BS-605 leverancer med Betalingsservice på vores vegne.

Vi anmoder derfor Betalingsservice om hurtigst muligt at registrere dette på vores BS-kreditor, som er nævnt i emnefeltet ovenfor, så alle services, som vi samarbejder med FarPay om, kan køre uændret videre.

Leverancer retur til FarPay
• Daglig 602 med alle trans.typer
• Daglig 603 + total hver den 15.
• Daglig 621

Husk også sidste forsendelsesdato på 602/253, og bestil venligst en total 603-leverance med alle aktive BS-betalingsaftaler.

Giv venligst FarPay direkte besked så snart registreringen er foretaget hos jer."


Det er meget vigtigt, at e-mailen indeholder jeres mail-signatur, så Betalingsservice tydeligt kan se, at den kommer fra jer. Send efterfølgende e-mailen til support@farpay.dk., og vi sørger så for at sende den videre til Betalingsservice.

Da dette er en stor hastesag, opfordrer vi dig venligst til at ekspedere dette hurtigst muligt. Vi ser frem til at modtage din e-mail angående dette.


Med venlig hilsen

FarPay ApS
Wildersgade 14, 3.
1408 København K
Telefon: (+45) 71 99 33 55
E-mail: support@farpay.dk

Besvarede dette dit spørgsmål?