Alle samlinger
Onboarding
BS (Betalingsservice)
Ansøg om Betalingsservice og FI-kreditor
Ansøg om Betalingsservice og FI-kreditor

Betalingsservice kreditoraftale, og manuelle FI-indbetalinger

Andrew Jensen avatar
Skrevet af Andrew Jensen
Opdateret over en uge siden

Betalingsservice og FI spiller sammen angående manuelle FI-indbetalinger. Ansøg derfor om en Betalingsservice kreditoraftale, hvor du i ansøgningsprocessen tilknytter den FI-kreditor, som du har fået tildelt af din bank.


Hvis du kun skal anvende BS-kreditoraftalen til FI-indbetalinger, skal du give os besked om at blokere dine kunders mulighed for at tilmelde BS-betalingsaftaler.


Det er enormt vigtigt, at FarPay's “Dataleverandørnummer” 00607525 registreres korrekt under afsnittet "DATAUDVEKSLING MED BETALINGSSERVICE", samt at den fremhævede tekst under afsnittet "AFSLUT" indsættes i bemærkningsfeltet.


OPRETTELSE AF FI-KREDITOR

Inden Betalingsservice kan oprette aftalen, skal du have en FI-kreditor registreret i din bank. Hvis du ikke har en FI-kreditor, skal du henvende dig til banken, og bede dem oprette en FI-kreditor med "FI-advisering via PBS/Nets".

Hvis du allerede har en FI-kreditor, og f.eks. henter dine FI-indbetalinger via Netbank, skal du, så snart du har fået besked fra Betalingsservice om at de har oprettet din kreditoraftale, kontakte din bank, og bede dem ændre FI-adviseringen til "FI-advisering via Nets/Nets".


AMSØGNING OM BETALINGSSERVICE KREDITORAFTALE

Du ansøger om en Betalingsservice kreditoraftale her, hvor du skal logge ind med MitID/NemID. Forhold dig kun til de konkrete afsnit, som er nævnt i denne vejledning herunder. Hvis du allerede har en Betalingsservice kreditoraftale, kan du ændre den til FarPay her. 


VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Udfyld alle relevante oplysninger om din virksomhed, tegningsberettigede og ejerforhold, og tryk på “FORTSÆT”.


VÆLG PRODUKT

Sæt et flueben i “BETALINGSSERVICE”, ikke “BETALINGSSERVICE WEB”.

Vælg “Betalingsservice med indbetalingskort”, skriv jeres FI-kreditornr., som du har modtaget fra din bank, og tryk på “FORTSÆT” indtil du kommer til denne.


DATAUDVEKSLING MED BETALINGSSERVICE

Vælg “Virksomhed/forening bruger anden samarbejdspartner/administrator”, skriv FarPay's dataleverandør CVR-nr. 00607525 i feltet “Dataleverandørnummer”, skriv FarPay i feltet "Angiv navn på dataleverandør/administrator", og tryk på “FORTSÆT”.


FAKTURERING

Skriv jeres registrerings- og kontonr., som Betalingsservice skal trække deres gebyrer fra.


HVORDAN VIL DU MODTAGE FAKTURA?

Hvis din virksomhed har et EAN-nr., og du dermed er i stand til at modtage og behandle EAN-fakturaer, vælg så "Få tilsendt fakturaen elektronisk (EAN-faktura)", og skriv jeres EAN-nr. Hvis det ikke er tilfældet, vælg så “Få tilsendt fakturaen som PDF til e-Boks”, og tryk på “FORTSÆT”.


AFSLUT

Når du kommer til dette, skal du kopiere den fremhævede tekst herunder, og indsætte den i bemærkningsfeltet:

Daglige leverancer retur til FarPay + vores accept angående 605-leverancer:
- Daglig 602-leverance med alle transtyper.
- Daglig 603-leverance + total leverance hver den 15. i måneden.
- Daglig 621-leverance.
- Accept af FarPay's daglige 605 for tilmelding/afmelding af betalingsaftaler.


Kontroller grundigt at alle oplysninger er udfyldte korrekt. Hvis din bank kan håndtere digital signering, skal du følge anvisningen angående det.

Bemærk!
Hvis du får besked om at printe ansøgningen, skal du trykke på “PRINT OG AFSLUT ANSØGNING”, sætte jeres stempel og underskrift på den, og din bank skal gøre det samme.


EFTERSEND DOKUMENTATION

Den underskrevne ansøgning skal du sende til Betalingsservice her. Udfyld alle stjernemarkerede felter, vedhæft den underskrevne ansøgning, og tryk på "SEND".


Hvis du har behov for hjælp til ansøgningen, kan du kontakte Betalingsservice på telefon (+45) 80 81 06 65. Du får direkte besked fra Betalingsservice når de har oprettet kreditoraftalen. Derefter skal du logge ind på FarPay, vælge "Indstillinger" i menuen i venstre side, hvor du under afsnittet "Betalinger" skal registrere dit tildelte BS- og FI-kreditornr.
__________________________________________________________________

Besvarede dette dit spørgsmål?