Alle samlinger
Kom godt i gang
Betalingsløsninger
Daglig Leverandørservice betalingsoversigt
Daglig Leverandørservice betalingsoversigt

Indstillinger for Leverandørservice betalingsoversigt til dine kunder

Theodor E. Johannesen avatar
Skrevet af Theodor E. Johannesen
Opdateret over en uge siden

Som udgangspunkt sender FarPay altid betalingsoversigter til dine kunder som er tilmeldt Leverandørservice, og som har betalinger liggende til gennemførsel.

Hvis du "ikke" ønsker, at FarPay skal sende disse oversigter til dine kunder, kan du generelt slå det fra for alle dine kunder.


1. Tryk på "Indstillinger" i menuen til venstre.


2. Tryk på "Rediger" under afsnittet "Leverandørservice"


3. Fjern fluebenet i feltet "LS - Daglig betalingsoversigt", og tryk på "Gem".

Hvis du ønsker at slå forsendelsen til igen, sæt så fluebenet og tryk på "Gem".


Herunder ser du et eksempel på sådan en betalingsoversigt. Oversigten viser de aktuelle fakturaer/kreditnotaer, samt det samlede beløb som betales/udbetales via Leverandørservice den konkrete betalingsdag, som vises på betalingsoversigten.

Eksempel på en daglig LS rapport, sendt til "Peter Hansen"

Besvarede dette dit spørgsmål?