API voor developers: Access Token
Feedback Company avatar
Geschreven door Feedback Company
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Create


Maak een nieuwe toegangscode aan voor de gegeven ''client_id'' and ''client_secret'', en maak de eerder aangemaakte toegangscode ongeldig. Toegangscodes zijn geldig voor een maximum van 60 dagen, echter kunnen deze eerder verlopen om andere redenen.

Bij elke andere API methoden waarbij authenticatie nodig is check of de ''Authorization'' HTTP Header inbegrepen is in de aanvraag met de waarde ''Bearer<acces_token>'', waar ''<acces_token>'' staat moet vervangen worden door de waarde van de werkelijke toegangscode die ontvangen is van deze API methoden. We raden aan om elke 60 dagen een API client aan te maken om automatisch een nieuwe toegangscode te ontvangen en deze locaal op te slaan.

Bij elke andere API methoden waarbij een authenticatie nodig is kan het zijn dat het reageert een autorisatie error met de status code 401. Het is aangeraden om een API client aan te maken voor het krijgen van een nieuwe toegangscode wanneer je deze status code 401 krijgt, probeer het vervolgens opnieuw met de nieuwe toegangscode. Als dit lukt slaat de API client de nieuwe toegangscode op en worden de 60 dagen geldig opnieuw ingesteld.

Request

URL

Parameters

Name

Allowed values

Required

client_id

(A valid client id, string)

Yes

client_secret

(A valid client secret, string)

Yes

grant_type

"authorization_code"

Yes

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
error: false,
access_token: "1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234",
expires_on: "April, 1 2018 00:00:00 +0100"
}
Was dit een antwoord op uw vraag?